Arbetet har i stort som mål att få plaskdammen att leva upp till dagens krav på arbetsmiljö och vattenkvalitet.

– För övriga ytor är målet att skapa en omhändertagen plats med ökade vistelsevärden för alla, ung som gammal, säger Erik Jondelius, landskapsarkitekt vid stadsdelsförvaltningen.

Efter svar från en medborgardialog tidigare i år har ett förslag för hur den ska bli tagits fram.

Det innefattar bland annat ny grill- och bouleplats, sitt- och viloplatser, belysning och större gräsyta. Plaskdammen renoveras, stengradängerna får träsitsar och bord.

– Något eller några nya träd hoppas vi också få plats med.

Stängslet runt lekdelen tas bort och lekutrustningen ses över och utvecklas. Nu går det att tycka till om förslaget som finns på stadens hemsida.

Sista datum att lämna synpunkter är 25 september. Det kan du göra här.