90 nya bostäder och en kafélokal planeras vid den nordvästra delen av Östbergabackarna, som ska bli ”en mer levande och trygg stadsgata”. Staden vill också stärka kopplingarna mellan centrumstråket, parkleken och Lisebergsparken.

Nu är planerna ute på samråd, vilket innebär att man kan tycka till om dem. Till och med den 6 februari visas förslaget i Östberga kulturhus och i förvaltningens lokaler på Slakthusplan 8a. Ett samrådsmöte hålls den 17 januari klockan 17–19 i Östberga kulturhus. Preliminärt räknar staden med att en detaljplan skulle kunna antas 2024.