Lördagen den 8 oktober bjuder kommunen in alla Brobor till en dag i utvecklingens tecken.

Som en del i arbetet med omdaning Bro vill man ännu en gång försöka fånga upp och förstå hur Broborna tänker kring sin ort.

Fokus denna lördag kommer att vara en promenad i det område som ska få en ny detaljplan: Centrala Bro. Kommunen kallar det hela för en framtidspromenad.

Den som deltar i promenaden kommer att kunna tycka till om en rad områden, så som: mötesplatser, trafik, natur och trygghet. Poängen är att detta är som en tipspromenad men utan varken rätt eller fel.

Promenaden kan genomföras 11.30–15.30.

I området centrala Bro ska en ny detaljplan ta form. I centrala Bro ingår Bro centrum, parkeringarna strax intill, Eon-huset, platsen där Norrgrindens förskola tidigare låg, Brorondellen och delar av gräsytorna i närheten av Stjärnparken.

Tanken med promenaden är att man ska ta fasta på vad som ska ske inom detta område och det är också här man vill fånga upp åsikter.

Dagen inleds med Riksteaterns hörlursföreställning ”Kartan över oss” klockan 10. Kommunpolisen och trygghetssamordnare kommer även att finnas på platsi början och slutet av dagen i Bro.