Vid två tillfällen i oktober bjuder Upplands-Bro kommun och polisen in till trygghetsvandring.

Torsdag den 5 oktober genomförs en vandring i Kungsängen. Då startar man med att samlas i dagcentralen på Torget 4 klockan 17.

Torsdagen den 12 oktober gör man ännu en vandring, denna gången i Brunna. Starten sker i Haganässkolans matsal klockan 17.

Detta händer

Vad är det då man gör? Det handlar om att representanter från kommunen, politiken, polisen, räddningstjänsten och bostadsbolag tillsammans inventerar ett område i syfte att identifiera otrygga punkter. 

”Trygghet är något subjektivt, och ju fler som är med och vandrar med oss, desto fler perspektiv får vi med oss. De som bor och vistas på en plats är också de som känner till platsen bäst. Det hjälper oss att rikta våra trygghetsinsatser utifrån vad som upplevs viktigast”, skriver kommunen inför vandringarna. 

Det bjuds på kaffe och smörgås till alla som deltar.