Det hann inte gå en månad innan Botkyrkapolisen tog till det senaste verktyget i verktygslådan mot kriminalitet: vistelseförbud.

Hitintills har två personer i Botkyrka belagts med vistelseförbud från centrumanläggningar, parker, skolor och tunnelbana. Den ena i Alby och den andra i Fittja.

– Det här är personer med koppling till den nätverkskriminella miljön. Det är en sammanvägd bedömning efter samtal med medborgare, polisbedömningar, tidigare brottslighet, nuvarande brottslighet, säger Aleksandar Jeremic, områdespolis i lokalpolisområde Botkyrka.

Ingen av de två personerna är folkbokförda i Botkyrka.

Alexandar Jeremic, i mitten av bilden.

Alexandar Jeremic, i mitten av bilden.

Anders Björklund

Gäller sedan 1 februari

Sedan 1 februari kan en person förbjudas från att vistas på allmän plats om det finns en risk att den utövar brottslig verksamhet med skjutvapen eller sprängämne. Men också som hen kan skada tryggheten hos allmänheten på platsen.

Utifrån bland annat personkännedom, underrättelser och information från brottsregister har anmälningar gällande vistelseförbud skickats till åklagare, tillsammans med kartor över de aktuella områdena. Åklagaren har sedan tagit beslut om vistelseförbud och polisen har sedan delgivit personerna.

Totalt har sju personer belagts med vistelseförbud i Polisregion Stockholm. Utöver lokalpolisområde Botkyrka har det använts i Farsta och Norrmalm.

Fler vistelseförbud på gång

Vistelseförbudet mot de två personerna i Botkyrka gäller i sex månader, till och med 21 augusti.

– Till att börja med. Det är till för att skapa trygghet hos Botkyrkaborna, säger Aleksandar Jeremic.

Är det aktuellt med fler vistelseförbud?

– Jättemånga. Det är ett arbete vi gör tillsammans med åklagare men jag skulle tro att det rör sig om cirka tio personer till innan sommaren.

Kriminella kan portas från centrum

Nu kan en person förbjudas att vistas på en allmän plats om det finns risk att den gör något brottsligt eller skapar otrygghet för allmänheten. Botkyrkapolisen välkomnar den nya lagen – men vet ännu inte hur de ska använda den.

Så sent som i höstas hittades en stor mängd narkotika i anslutning till Alby fritidsgård, ett stenkast från Alby centrum som av polis har pekats ut som en öppen drogscen. Fritidsgården, som tidigare gick under namnet Albys Hjärta, pekades ut av Botkyrka kommun som ett tillhåll för kriminella när den drevs av ABF Botkyrka-Salem. De har i sin tur slagit i från sig kritiken.

Oavsett aktör hoppas polisen nu att brottslighet i anslutning till fritidsgårdar ska vara ett minne blott.

För sedan 1 februari kan en person förbjudas från att vistas på allmän plats om det finns en risk att den utövar brottslig verksamhet med skjutvapen eller sprängämne. Men också som hen kan skada tryggheten hos allmänheten på platsen.

Platserna som regeringen pekar ut där vistelseförbud ska kunna gälla är just bland annat skolgårdar, fritidsgårdar eller centrum.

Om en person ska beläggas med vistelseförbud bestämmer åklagare i samråd med de lokala poliserna. Bland poliskåren i Botkyrka tas den nya lagen emot med öppna armar. Men exakt hur den ska användas vet man ännu inte.

– Vi har arbetsgrupper som tittar på hur lagen ska kunna användas. Men än så länge är det för tidigt att säga exakt hur det kommer att se ut, vi får testa oss fram, säger Michael Johansson, lokalpolisområdeschef i Botkyrka och fortsätter:

Botkyrkas lokalpolisområdeschef Michael Johansson välkomnar lagen om vistelseförbud. "Nu måste vi utreda hur vi kan använda den". säger han vid ett besök på Rikstens skola.

Botkyrkas lokalpolisområdeschef Michael Johansson välkomnar lagen om vistelseförbud. "Nu måste vi utreda hur vi kan använda den". säger han vid ett besök på Rikstens skola.

Albin Tingstedt

– Men redan nu ser vi möjligheter med att kunna belägga vissa tongivande individer med vistelseförbud inom vissa områden. Exakt vilka de är kan jag inte gå in på.

Några särskilda områden?

– Det får vi också titta på. Jag tänker att varje fall är individuellt. Vi har vissa centrumanläggningar där vi kan se att det finns öppen droghandel och vissa tongivande individer vistas.

Får ris och ros

Vistelseförbud får både tummen upp och tummen ned av Botkyrkas styrande politiker.

– . Vi vet att vi har utsatta områden i kommunen och i och med den här lagen hoppas jag att man ska kunna komma åt brottsligheten på ett bättre sätt, säger Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stina Lundgren (M)

Stina Lundgren (M)

Angie Gray

Inför att lagen om vistelseförbud trädde i kraft fick flera myndigheter och kommuner tycka till. Botkyrka kommun var en av dem som menade att lagen riskerar att bli kontraproduktiv. Man llyfte att en konsekvens av vistelseförbud kan bli att rekryteringen av barn yngre än 15 år tvärtom ökar eftersom de inte kan lagföras eller åläggas vistelseförbud.

– Vi tycker att man bör ta särskild hänsyn till barnen och titta på konsekvenserna för dem. Det finns en risk att när kriminella inte kan ha springare som är 15 år längre i stället riktar in sig på någon som är 13, säger Stina Lundgren.

Ministern: Ett komplement

Men regeringen hörsammade inte Botkyrkas kritik, som även stärktes av bland andra Barnombudsmannen.

Men justitieminister Gunnar Strömmer (M) anser att den nya lagen ska ses som ett komplement till tidigare beslut från regeringen, så som dubbla minimistraffet för grovt vapenbrott som trädde i kraft vid årsskiftet. Det berättar han när han besökte Rikstens skola förra veckan för att träffa lokalpolisen i samband med att vistelseförbudet trädde i kraft.

– Jag tror det är viktigt att vistelseförbud gäller barn från 15 år och vuxna. Skälet är att det ska vara ett verktyg som måste återspegla hur de kriminella nätverken fungerar, säger han.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) besökte Rikstens skola i Botkyrka inför att lagen om vistelseförbud trädde i kraft vid månadsskiftet.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) besökte Rikstens skola i Botkyrka inför att lagen om vistelseförbud trädde i kraft vid månadsskiftet.

Albin Tingstedt

Regeringen menar att nyrekrytering av unga ofta sker genom äldre barn och ungdomar som är närvarande i ett område. Så om äldre ungdomar förbjuds att vistas på vissa platser, kan det försvåra försök att rekrytera yngre barn.

– I praktiken kommer vistelseförbud för barn under 18 år att ske i nära samspel med skola och socialtjänst. Jag känner mig trygg i hur lagstiftningen är utformad och att polisen kommer använda den på ett balanserat sätt, säger Gunnar Strömmer.

Jag tycker vi måste prova alla metoder för att komma åt gängkriminaliteten

I praktiken kommer vistelseförbud för barn under 18 år att ske i nära samspel med skola och socialtjänst

Lagen om vistelseförbud

Lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, om hen medvetet främjar att en grupp personer utövar brottslighet där och det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används.

Även personer som främjar brottslighet som på något annat sätt är ägnad att allvarligt skada tryggheten hos allmänheten ska kunna meddelas vistelseförbud.

Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år. Om brottet är ringa, ska man dömas till böter.

Källa: Regeringen

Polisen tittar nu på vistelseförbud i centrumanläggningar runt om i kommunen där det finns öppen droghandel och där tongivande individer vistas.

Polisen tittar nu på vistelseförbud i centrumanläggningar runt om i kommunen där det finns öppen droghandel och där tongivande individer vistas.

Mitt i Stockholm

Kriminella kan portas från centrum med nya lagen

Ny lag sedan 1 februari – men för polisen i Botkyrka är det oklart hur den ska användas