Det har inte funnits tillräckligt med gruppbostäder för personer som omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) på Lidingö.

I ett debattinlägg som Centerpartiet på Lidingö skrev den 28 februari påpekar de också att Socialstyrelsens "allmänna råd och föreskrifter" föreslår att endast tre till fem funktionsnedsatta ska placeras i samma gruppbostad.

– Större grupper skapar oro och innebär fler anställda, säger Christina Wahlström (C), ledamot i omsorgs- och socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Mer personal innebär att personalen pratar med varandra mer än med de boende, menar Christina Wahlström. Hon säger vidare att små grupper gör det enklare att göra sig förstådd för den som har svårt att kommunicera och att vissa personer med större funktionshinder behöver ha få kontakter för att få en social roll och förstå andra.

Illustration som visar förslag på utformning av gruppbostäder på fastigheten Byalaget 1. Skiss av ETTELVA Arkitektur

Illustration som visar förslag på utformning av gruppbostäder på fastigheten Byalaget 1. Skiss av ETTELVA Arkitektur

ETTELVA Arkitektur

Men M och LP fattade beslut om att sex personer kan bo i en gruppbostad, när omsorgs- och socialnämnden tog fram nya riktlinjer för bygge av LSS-bostäder.

Tyck till fram till 4 april

Nu har två detaljplaner för nya LSS-boenden tagits fram – som rymmer max sex boende. De är ute på samråd, Lidingöborna kan tycka till fram till 4 april.

– Det finns ett behov av nya gruppbostäder på Lidingö, vilket vi vill tillgodose, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, i ett uttalande på stadens hemsida.

– Samtidigt är det viktigt att de nya byggnaderna anpassas till omkringliggande miljö och bebyggelse.

Träden blir kvar

Träden längs Norra Kungsvägen, i närheten av den ena tomten, ska exempelvis bli kvar, säger Birgitta Sköld.

Det gäller fastigheten Palmen 1 på Nilstorpsvägen, där det tidigare stod en vandringskyrka. Boendet – med högst sex lägenheter – föreslås att utformas i två våningar.

Det andra boendet planeras på Grönbyvägen, på fastigheten Byalaget 1. Här planeras högst sex lägenheter på den del av fastigheten som i dagsläget används som parkeringsplats. Förskolan som ligger på tomten ska vara kvar.

Alla eventuella synpunkter behöver staden få in i skriftlig form.