Nyligen fattade politikerna i exploateringsnämnden ett beslut om att gå vidare med en plan på två nya idrottshallar vid Hagsätra IP.

När Mitt i besöker platsen står 11-årige Orest Semeniuk och tränar skott mot mål. Han bor i närheten och tränar med Rågsveds IF sedan en månad tillbaka.

– Det är kul att de bygger en ishall även om jag själv inte åker skridskor. Jag gillar den här fotbollsplanen. Men det vore bra med en kran så att man kan fylla på sin vattenflaska, det finns en sån vid min skola, säger Orest Semeniuk.

Cristian Tirlea, 18, bor i Rågsved och tycker att nya inomhushallar är "en stor grej för området".

– Verkligen! Jag är ganska ofta här och tränar. På vintern är planen rätt hal, det vore bra om den fick uppvärmning också. Det kostar en del, men är värt det, säger han.

De nya hallarna ingår i ett av fem delområden i jätteprojektet "Fokus Hagsätra Rågsved": Hagsätravägen, som ska omvandlas till "en levande stadsgata". Där planeras även cirka 520 bostäder, merparten hyresrätter, verksamhetslokaler, skola för 900 elever och förskola. Man utreder också en ny gång- och cykelkoppling till Örby och Högdalen.

Flera funktioner

11-mannaplanen blir kvar, och tanken är att de nya hallarna ska byggas vid den gamla isrinken och söder om planen där det i dag finns en grusplan.

– Idrottshallen ska kunna användas av allmänheten och föreningslivet, men också fungera som idrottsyta för den nya skolan, säger Elana Svanström, projektledare på exploateringskontoret och fortsätter:

– Det finns ett stort behov av idrottsytor i hela söderort, och det här är en bra plats för ett kluster. I projektet finns ett fokus på att lyfta sociala värden och idrott är ett bra exempel på det.

I närtid ska den mindre, befintliga fotbollsplanent få konstgräs, och den ska även göras större, meddelar idrottsförvaltningens pressavdelning. Något som välkomnas av flera som Mitt i pratar med.

– 11-mannaplanen ska få nytt konstgräs också. Det är positivt att det händer saker. Och en ny hall behövs, det blir en vinst för området. I dag måste lag åka till Rissne för att träna ibland, säger Ariyan Rasoul som jobbar som vaktmästare vid Hagsätra IP.

Byggstart 2027

Hagsätrabon Birgitta Modén Måhl är mån om skogen och är glad att det finns två naturreservat i området.

– Jag hoppas att de som planerar byggena förstår hur värdefull skogen är. Det är jätteviktigt att reservaten får vara kvar, säger Birgitta Modén Måhl.

Planeringen för idrottshallarna är ännu i ett tidigt skede.

– Tanken är att hallarna ska ingå i den detaljplan som vi påbörjade arbetet med tidigare i år. Vi kommer att titta på om den byggrätt som redan finns, vid den gamla isrinken, går att justera så att vi kan börja bygga ishallen där tidigare, säger Elana Svanström.

Ett samråd för området kring Hagsätra IP planeras till våren 2024, då kan allmänheten titta på planerna och tycka till om dem. Preliminärt kan en ny detaljplan antas under hösten 2025. Byggstart är planerad till 2027.

Byggprojektet har delats in i fem områden och stadens mål är att starta planeringen av ett nytt per år.

Först ut var Hagsätra centrum-Ormkärr. Kring centrum planeras cirka 470 bostäder, nya lokaler och väster om tunnelbanan ett 16-våningshus. Där fotbollsplanen ligger i dag ska etiopiska kyrkan bygga en ny kyrka, och en ny plats för lek och aktivitet är i stället tänkt att skapas där kyrkan ligger i dag. Detaljplanen var på granskning i somras och kan antas någon gång efter årsskiftet.

De andra områdena är Hagsätravägen och Bjursätragatan där planering är i gång, och Rågsvedsvägen och Älvsjöbadet som återstår.

– Området vid Älvsjöbadet är viktigt och kommer att koppla ihop Hagsätra med Älvsjö där det ska byggas tunnelbana och spårväg. En del av idén med projektet är att minska de "mentala och fysiska" barriärerna mellan stadsdelarna, men också att folk från andra delar av stan ska besöka områdena i större utsträckning, säger Mari-Liis Männik, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Samråd på gång

Den 6 december är det dags för samråd för 430 nya bostäder längs Bjursätragatan i södra Rågsved och en utveckling av Rågdalen. Då kan man ta del av planerna och tycka till om dem. Staden bjuder även in till ett samrådsmöte måndagen 12 december. Preliminärt kan detaljplanen antas under hösten 2024.

Nu har även bygget av den tillfälliga aktivitetsparken med rymdtema i södra Rågdalen dragit i gång. Invigning av parken är planerad till i vår.

Planen är att hela projektet ska vara färdigt 2035.