Västerbron ska renoveras bit för bit och nu tas ett genomförandebeslut om nästa del av brons stora uppfräschning.

Arbetet rör tätskiktet under mittrefugen som är över 50 år gammalt. Där finns tecken på läckage och fuktisoleringen ska bytas ut. Mindre åtgärder på betong- och stålkonstruktionen ska även utföras för att bland annat förebygga korrosion och stärka brodelen över Pålsundet.

Byter asfalten också

Man passar också på att byta ut tätskikt och beläggning på körbanorna under arbetet som ska pågå mellan 2025 och 2027.

Åtgärderna gör det möjligt att skjuta en större och mer omfattande renovering av hela brokonstruktionen fem, tio år framåt.

– Genom att förhindra att fukt tränger sig in kan vi skjuta på en större renovering som i sin tur förlänger livslängden för hela bron med 80 år, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Arbetena ska börja andra kvartalet av 2025 och delar av bron kommer att stängas av etappvis. Under 2025, 2026 och 2027 kommer två av körfälten att stängas av under april-oktober.

Lars Strömgren (MP) är trafiknämndens ordförande.

Lars Strömgren (MP) är trafiknämndens ordförande.

Klara B Orreteg

Stor påverkan på trafiken är alltså att vänta, men Lars Strömgren är inte orolig eftersom det alltid ska gå att köra, cykla och gå åt båda hållen – om än i två fält färre för bilar och bussar. Han menar att folk ofta väljer andra resvägar eller andra färdmedel vid stora avstängningar.

– Framkomligheten kommer att vara god, men kapaciteten begränsas. Men det är inga trafikströmmar som behöva ledas om och det kommer alltid vara möjligt att komma fram med buss, cykel och som gående.

Hade man inte kunnat synka det här med breddningen av gång- och cykelbanorna som gjordes 2022?

– Det hade krävt betydligt större avstängningar och vi visste inte tillräckligt mycket om tätskiktet på körbanorna då. Men även om vi hade vetat det hade man inte kunnat göra allting på en gång.

En effekt blir också att gång- och cykelbanan på brons östra sidan smalnas av under sju månader. Under dessa sju månader kommer gc-banan på den sidan vara lika smal som den var innan den breddades 2022 – ett arbete som kostade runt 50 miljoner kronor.   – Det är ett pussel och vi försöker göra så trafikpåverkan så liten som möjligt. Men det är så i en stad där man bygger mycket att man behöver hitta lösningar och vi tror att det under den här perioden blir tillräckligt brett för gång och cykel, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

En effekt blir också att gång- och cykelbanan på brons östra sidan smalnas av under sju månader. Under dessa sju månader kommer gc-banan på den sidan vara lika smal som den var innan den breddades 2022 – ett arbete som kostade runt 50 miljoner kronor. – Det är ett pussel och vi försöker göra så trafikpåverkan så liten som möjligt. Men det är så i en stad där man bygger mycket att man behöver hitta lösningar och vi tror att det under den här perioden blir tillräckligt brett för gång och cykel, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Olle Anrell

Hemlig budget

En tidigare beräkning pekade på att det kommande arbetet skulle kosta 160-210 miljoner kronor att genomföra. Nu vill dock staden inte berätta vad budgeten ligger på eftersom det kan skada en upphandling på så sätt att entreprenörer kan lägga sig dikt an stadens beräkning.

Trafikkontoret har nämligen börjat lägga på en riskbuffert i varje projekt för att undvika underbudgeteringar.

– För att den bufferten inte ska ätas upp av att entreprenörer lägger högre anbud har vi valt att sekretessbelägga det här. Det är ett sätt att hantera risker och att samtidigt hålla i skattebetalarnas pengar, säger Lars Strömgren.