Nästa år kommer majoriteten av företagarna och verksamheterna som hyr sina lokaler av GöteborgsLokaler att få en rejäl hyreshöjning.

Av totalt 2 400 hyresavtal har 90 procent tecknat ett avtal med indexklausul. Det innebär att en del av hyran – det så kallade indextillägget – är rörligt och justeras i takt med inflationsnivån.

Nästa år höjs indextillägget till 10,9 procent.

– Under de senaste åren har ökningen varit väldigt låg. Mellan 2015 och 2020 har den legat på cirka 1,2 procent i snitt varje år. Därför är det inte konstigt att många blir chockade över höjningen som sker nu, säger Catharina Sundberg, fastighetschef GöteborgsLokaler.

Det som ligger till grund för indextillägget är Konsumentprisindex, KPI, som fastställs av Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Det är inte fastighetsägarna som bestämmer KPI, vilket vi har varit tydliga med till våra hyresgäster.

I slutet av november valde GöteborgsLokaler att skicka ut ett informationsbrev till de hyresgäster som berörs av höjningen. Flera har hört av sig till fastighetsbolaget med oroliga frågor.

– De tycker att det är en stor höjning och påtalar att det är en utmanande tid med bland annat stigande energipriser och inflation.

Som fastighetsägare – oroar ni er för en ökning av tomma lokaler nästa år? Att era hyresgäster helt enkelt inte har råd att driva sina verksamheter?

– Ja, det är klart att det finns en oro, speciellt med tanke på det övergripande världsläget. Varje företagare har sina egna förutsättningar, men att situationen är utmanande för många det är helt självklart.

Kan ni göra något för att åtgärda hyreshöjningen?

– Det som står i våra hyresavtal är det som vi kan förhålla oss till. Hyresavtal med indexklausul är det absolut vanligaste avtalet på marknaden.

Vad kan ni som hyresvärdar göra för att underlätta situationen?

– Med det rådande läget är det svårt, men vi kan arbeta med att göra våra torg så attraktiva som möjligt genom centrumutveckling. Ett exempel på det är julfirandena vi har på torgen. På det sättet lockar vi kunder till marknadsplatserna vilket i sin tur gynnar våra hyresgäster, säger Catharina Sundberg.