Tullinge

– Nu har kommunledningen uppenbart problem som också finns i det egna partiet och det föranleder att man ifrågasätter hur bra de kan sköta kommunen när de inte kan sköta sin inre ordning, säger Anders Thorén, Tullingepartiets partiledare.

Han poängterar att han såg en bra kommunledning under Ebba Östlins styre, men att osäkerheten kring vem som tar över, och vilka följder det skulle få, gör att det är dags att blåsa liv i kommundelningsfrågan. Förhoppningen är att kunna arrangera en folkomröstning om att bryta loss Tullinge från Botkyrka kommun i samband med EU-valet 2025.