– Vi har haft mycket diskussioner om hur vi ska göra med vår gatubelysning och vi landade i att det är en viktig del av vårt trygghetsarbete under den mörkare perioden, säger natur- och tekniknämndens ordförande Thomas Ardenfors (M).

En del andra kommuner har testat att släcka ner eller ha minskad gatubelysning.

Investerat i LED-lampor

Samtidigt är det viktigt att spara på elen, både för klimatets skull och av ekonomiska skäl, så det är inte så att kommunen brassar på för fulla muggar.

– Nej, kommunen har gjort ett bra och effektivt arbete med energibesparingar. Det är ett jobb som har pågått i hela kommunkoncernen under en längre tid, och sedan några månader har vi intensifierat det. Och nu har vi valt att investera i LED-lampor, säger Thomas Ardenfors.

Släcker ner hemma

Han är själv en stor vän av julbelysning och hans hus i Häggvik har blivit en lokal attraktion som många väljer att promenera förbi i december för att beskåda den för varje år allt större samlingen av lysande och blinkande slädar och slingor och andra juldekorationer.

Juligt hus. Thomas Ardenfors julbelysningsvurm började 1998 och med tiden blev familjens hus i Häggvik världsberömt i hela Sollentuna. Men i år tänds inga juleljus.

Juligt hus. Thomas Ardenfors julbelysningsvurm började 1998 och med tiden blev familjens hus i Häggvik världsberömt i hela Sollentuna. Men i år tänds inga juleljus.

Privat

Men i år förblir det mörkt i trädgården vid ”Sollentunas juligaste hus”.

– Ja, min egen fäbless för julbelysning har väldigt lite med trygghet att göra. Det handlar bara om trivsel, och då är det en annan sak. I år blir det inte en enda lampa, säger Thomas Ardenfors.

Marschaller på Lucia

Men på många allmänna platser i kommunen lyser LED-lamporna alltså redan, och troligen skänker de både trygghet och trivsel.

Dessutom lyser granar på Rotebro torg och i Norrviken centrum, och vid Lucia ska kommunen skapa ljusmagi med massor av marschaller på flera olika platser.