– Det är de två områdena vi får allra mest synpunkter kring. Det kan handla om olovliga bosättningar, gängvåldet och problem i äldreomsorgen, säger han.

Många förslag kommer också in till politikerna.

– Fler plaskdammar, hundrastområden, hundbad, fotbollsplaner och skejtramper är typiska förslag som vi får in, säger Bo Arkelsten.

Ris och ros

Han berättar att han dagligen blir uppringd av lokalbor som vill lämna ris, ros, tips eller synpunkter.

– I Hässelby strand oroas folk över gängvåldet. I villastaden vill folk stoppa rivningen av 1800-talstorpet. Och varje gång det ska byggas nytt någonstans vill folk stoppa det.

Lisa Carlsson (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden, håller med om att tryggheten engagerar lokalborna.

– Man vill att tryggheten ökar, att det är rent och snyggt och att det satsas på att utveckla stadsdelen för alla åldrar, säger hon.

Öppna möten

Mycket som rör Hässelby-Vällingby beslutas centralt inne i stan. Många frågor är dessutom delegerade till tjänstemännen att avgöra. Vid senaste stadsdelsnämnden hade politikerna bara att besluta om månadsrapporten.

– Runt tre till fem personer brukar komma och lyssna på mötena. Folk kanske vill fråga om något ärende eller ett medborgarförslag de lämnat, säger stadsdelsdirektör Susanna Halldin Olsson.