Den 250 meter långa sträckan löper längs Störtloppsvägen, på den sida där Västertorpsskolan ligger, och fortsätter sedan in på Västertorpsvägen.

– Vi vill att föräldrar som har barn på Västertorpsskolan ska känna sig trygga med att låta barnen gå eller cykla till skolan. När färre väljer att skjutsa sina barn med bil blir trafiken utanför skolan mycket säkrare, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Den 4,8 meter breda gång- och cykelbanan underlättar också för cykelpendlare, eftersom den knyter an både till Västertorps centrum och till cykelpendlingsstråket från Skärholmen och in mot stan.

Flera andra ombyggnader bidrar också till att höja trafiksäkerheten. Fyra övergångsställen på Störtloppsvägen har byggts om och tillgänglighetsanpassats med stora väntytor. Två av övergångsställen också utformats för att sänka bilarnas hastighet.