Den tredje dosen vaccin mot covid-19 ger ett bra skydd även mot omikronvarianten. Det visar nu flera studier, rapporterar Dagens Medicin.

Det man mätt är nivåerna av så kallade neutraliserande antikroppar, som bildas av immunförsvaret för att hindra viruset från att infektera celler.

Mäter antikroppar

Två doser har visat sig ge ett ganska dåligt skydd mot att infekteras när det gått en tid, även om skyddet mot svår infektion finns kvar.

Enligt en brittisk studie sjunker nivåerna av antikroppar mot omikron ganska snabbt efter den andra dosen, framför allt hos personer som dubbelvaccinerats med Astra Zenecas vaccin.

Rna-vaccin i tredje dosen

Inför tredje dosen hade bara 42 procent av studiepersonerna kvar mätbara nivåer av neutraliserande antikroppar. Nu fick de Pfizers rna-vaccin, och andelen steg då till 96 procent.

https://www.mitti.se/nyheter/levde-isolerad-med-tre-sprutor-smittade-ner-slakten/repvag!5oIbyAF3jI6OeC1y302fAA/

De vacciner som nu ges i Sverige, Modernas Spikevax och Pfizers Comirnaty, är båda rna-vacciner, som visat sig vara mer effektiva mot omikron. Rna är genetiskt material som gör att kroppen själv producerar antigener.

– Många individer har antagligen kvar en viss nivå av neutraliserande antikroppar. Boosteffekten av tredje dosen kan förhoppningsvis göra att dessa klarar sig kvar på tillräckligt höga nivåer under längre tid, säger Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

T-celler kan stoppa

Men om omikron lyckas smita förbi de neutraliserande antikropparna kan det stoppas av immunförsvarets så kallade minnes-T-celler, som känner igen att även denna variant är viruset sars-cov-2.

Det visar en studie som gjorts av forskare vid Karolinska institutet. De undersökte T-celler både hos dem som vaccinerats med två doser och de som gått igenom infektionen.

Ger bättre skydd

Det bästa svaret från minnes-T-celler sågs hos den vaccinerade gruppen.

– Dessa resultat antyder att boosterimmunisering kan ge fördelar som sträcker sig utöver bildandet av neutraliserande antikroppar för att förbättra skyddet mot återkommande episoder av covid-19, säger Marcus Buggert, forskare vid Centrum för infektionsmedicin, i ett pressmeddelande.

https://www.mitti.se/nyheter/det-har-ska-du-tanka-pa-nar-du-testar-dig/repvau!1OWFw@30beQozTi1GtdNA/