Bagarsjön och Myrsjön är övergödda, Ältasjöns vatten har ”dålig status” och Baggensfjärden är förorenad. För att nå god vattenkvalitet före 2027 och leva upp till EU:s vattendirektiv måste Nacka öka takten, ansåg kommunalrådet Mats Gerdau (M) i ett politikerinitiativ den 5 september.

Nyligen instämde en enig kommunstyrelse.

– Vi ska göra punktinsatser. Vissa har vi tagit prover i och utifrån de analyser vi gör bestämmer vi vilka åtgärder som är aktuella. Aluminiumfällning eller vad det nu kan vara, säger kommunalrådet Peter Zeathreus (M), ordförande i natur- och trafiknämnden.

Vill granska utbyggnad

Enligt kommunen kostar fällning av en mindre sjö omkring 1,5 miljoner kronor. För de satsningar som behövs kommer pengar att sökas ur kommunens framtidsfond och hos länsstyrelsen.

”Vi tycker att det är viktigt att noga studera hur Bagarsjön kan påverkas av en utbyggnad av Orminge trafikplats då dagvatten därifrån riskerar att innebära en ökad påverkan av Bagarsjön”, skriver Nackalistans oppositionsråd Mikael Carlsson i en protokollsanteckning.

Lännerstabon Bo Ericson som bor intill Bagarsjön är kluven inför kommunens satsning.

– Väldigt dubbelt! Peter Zeathreus skriver på Facebook att Moderaterna ska satsa på att förbättra Nackas sjöar och samtidigt vill man bygga vid trafikplats Orminge men redovisar inte vad det har för inverkan på Bagarsjön. Jag tycker att det är väldigt knasigt.

Han har själv ett förflutet som kommunpolitiker i Nacka. Han var partisekreterare för Centerpartiet på 80-talet och gruppledare för Miljöpartiet på 00-talet. Nu är han med i Moderaterna.

– Jag har varit med om så många sådana här saker. Politiker lovar – men det handlar ju om att vinna röster.