Efter semestern kallades tekniska nämnden till ett extrainsatt möte. Anledningen var att kostnaderna för tre projekt på tekniska kontorets anläggningsavdelning hade sprungit iväg – och rutinerna kring upphandlingsprocesserna verkar ha varit oklara. De utpekade projekten är den pågående renoveringen av bullerskärmarna i Danderyd, en nybyggd marmortrappa i Stocksund samt ett nyskrivet avtal kring hamn- och broskötsel.

Totalt rör det sig om oplanerade kostnader på uppemot 30 miljoner kronor.

Robert Nibelius (M), ordförande i nämnden, ser allvarligt på händelsen.

– Vi har upptäckt att det finns vissa saker som inte fungerar tillfredsställande. Vi behöver göra en ordentlig genomlysning och se över rutinerna.

Dragit över med 23 miljoner

Den största delen utgörs av renoveringarna av bullerskärmarna i Enebyberg budgeten överskridits med 23 miljoner kronor.

– Investeringsbudgeten var 37 miljoner från början. Nu är prognosen ungefär 60 miljoner kronor, förklarar Stefan Sorpola, chef på tekniska kontoret sedan i våras.

– Det beror framför allt på att man inte har haft med så kallade trafikanordningsplaner i upphandlingen, som handlar om att man behöver täcka upp för säkerheten på en trång väg där det är mycket trafik, och arbetsmiljön för de som jobbar.

Hur kan man missa det?

– Jag har inte det svaret eller den historiken. Men nu blickar vi framåt och ska gå igenom rutiner för upphandling, styrning, så att det inte kan hända igen, säger Stefan Sorpola.

– Ja, det är en fråga jag också ställer mig. Det är mycket allvarligt. Vi behöver få klart för oss hur det kunde bli så, säger Robert Nibelius (M).

Ny trappa i marmor

I de andra två fallen rör det sig om något lägre kostnader.

Ett avtal med en entreprenör kring hamn- och broskötsel har slutits efter en upphandling. Men på 10 miljoner – i stället för den budgeterade summan på 3,9 miljoner.

– Vi har där upphandlat mer än vad vi har behov av, säger Robert Nibelius (M).

Samt en marmortrappa, kallad Dianatrappan, som anlagts för en miljon kronor. Något som ska ha skett utanför gängse rutiner.

– Ansvarig har inte blivit involverad, eller avstämd med. Det finns två problem i det. Antingen har man brustit medvetet eller saknat rutiner och processer, säger Robert Nibelius (M).

Erik Aurell (S) är oppositionsledamot i tekniska nämnden och han tror att händelsen kan bero på att tekniska kontoret är en för slimmad organisation.

– Tekniska kontoret är en plats med mycket kompetent personal. Det här är ett symptom på en organisation som är under press och stress.

Flyttar 25 miljoner

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde, 7 september, togs beslut om att flytta pengar för att täcka upp de oplanerade kostnaderna. Totalt 25 miljoner kronor.

Bland annat 17 miljoner från projekt Mörby centrum. Enligt Nibelius (M) ska andra projekt på Tekniska kontoret inte behöva lida.

– Vi kommer inte behöva stänga något projekt eller sluta prioritera det som är väsentligt, säger han.

Robert Nibelius (M) ordförande i Tekniska nämnden.

Robert Nibelius (M) ordförande i Tekniska nämnden.

Anton Kyhlbäck