Nytt kommunkontor och ombyggt gymnasium i samma lokaler ska stå klart vid årsskiftet 2024/2025. Beslutet klubbades 2021, men hur går det med byggandet, så här halvvägs?

– Tiderna hålls och första etappen har överlämnats till gymnasiet som byggts först, säger Magnus Sjögren, projektchef för Vallentuna kommun.

Byggandet kommer fortsatt innebära en del störningar i området, men det mest kritiska momentet gällande ljusnivå, rivningsarbetet, har redan genomförts, menar Magnus Sjögren.

– Det går tyvärr inte att komma ifrån att byggarbeten låter och medför störningar. De som jobbar på bygget gör vad de kan för att förlägga arbetsmomenten till lämpliga tidpunkter.

Det byggs för fullt i gymnasiet. Här växer den nya samlingsplatsen men en gradäng där eleverna kan sitta fram.

Det byggs för fullt i gymnasiet. Här växer den nya samlingsplatsen men en gradäng där eleverna kan sitta fram.

Stefan Källstigen

Lägre kostnader och effektivisering

Orsaken till byggandet är bland annat för att effektivisera och minska hyrorna.

– Vi ser stora möjligheter till långsiktigt sänkta kostnader och välutnyttjade resurser då vi effektiviserar användandet av lokaler, säger Magnus Sjögren.

Tanken är också att det nya kommunkontoret ska skapa möjligheter till distansarbete.

– Kontoret kommer bestå av olika zoner, rum, miljöer och funktioner. Ingen kommer äga sin plats på kommunkontoret när den inte aktivt används, säger Magnus Sjögren.

Vallentuna gymnasium och kommunkontoret kommer alltså sitta ihop men ha egna lokaler och entréer. Gymnasiet kommer hålla till nederst i byggnaden och kommunkontoret högst upp. Kommunkontoret kommer ha sin ingång och entrédel på markplan, mellan sporthallen och teatern.

Johan Klintberg, rekrot på Vallentuna gymnasium.

Johan Klintberg, rekrot på Vallentuna gymnasium.

Stefan Källstigen

– Det kommer bli jättebra med nya fräscha lokaler. Sedan kommer vi få en bättre sammanhålen gymnasieskola, det tror jag är en stor fördel för känslan av att man går på samma skola, säger Johan Klintberg, som är rektor på Vallentuna gymnasium.

Innan byggandet hade Johan Klintberg möten med arkitekterna, som han menar varit lyhörda för skolans behov.

– Vi kommer få lokaler som passar oss bättre med mer smårum där eleverna kan ha grupparbeten. Jag tror det blir bra.

Skolan har påverkats en del av ombyggnaden då de har mindre ytor att röra sig på. Under perioden då skolan byggts om har sex klasser behövt ha sina lektioner i en annan lokal en bit ifrån.

– Sedan är det klart att det blir skräpigt och dammigt på en arbetsplats. Vi har även haft lite problem med brandlarm och avlopp på grund av byggandet, men personalen har varit tillmötesgående, säger Johan Klintberg.

Den nya gymnasieskolan har byggts först och kommer stå nästan klar efter jul. Då kommer alla elever förutom de sex klasser som behövt flytta till lokaler en bit ifrån flytta in.

Nu ska gymnasiet och kommunens tjänstemän flytta ihop.

Nu ska gymnasiet och kommunens tjänstemän flytta ihop.

Stefan Källstigen

Oense om skolans storlek

Gymnasiet rymde tidigare 800 elever, vilket var för stort för det antal elever som studerar där nu. I nuläget har skolan 450 elever, men rektor Johan Klintberg hade gärna haft större lokaler att växa i.

– Det blir en begränsning av möjlighet att utöka skolan, vi kommer inte ha möjlighet att ta emot fler elever, vilket är lite tråkigt. Den nya skolan tycker jag blir lite trång för 450 stycken, så det är ett problem. Om den är tänkt för 450 elever vet jag inte hur man räknat.

För att ändå få plats kommer skolan behöva fylla klasserna i högre utsträckning. De kommer även få mer och bättre ventilation så att inte skolan upplevs som lika trång.

Men Magnus Sjögren menar att den nya skolan kommer vara tillräckligt stor.

– Skolan är byggd för precis det antal elever som det är nu, nämligen 450 stycken.

Om skolan växer, så att det behövs fler platser, hur gör ni då?

– Om det bli så får vi ta tag i det då på ett lämpligt sätt, men skolan var alldeles för stor förut för antalet elever, säger Magnus Sjögren.