Det kan vara svårt att ta in för den som åker förbi.

Men om inte alltför lång tid kommer gyttjan och arbetsmaskinerna vara borta.

Inget mer trafikkaos

De halvfärdiga gång- och cykelvägarna och busshållplatserna kommer vara klara – och växter, blommor och grönytor ha planterats.

Trafikomläggningar? Ett minne blott.

Två nya rondeller, en modernare Bergslagsvägen med busskörfält, nya busshållplatser och gång- och cykelvägar kommer vara klart i trafikplats Vinsta om ett år. Allt kommer så småningom vara anslutet till på- och avfartstunnlarna för Förbifart Stockholm.

Informerade på Coop

Trafikverkets Maria Rydén, projektledare för trafikplats Vinsta, är både glad och lättad att resultaten börjar synas.

– Det är kul att se att det blir som det är tänkt, att det vi byggt faktiskt följer arkitekternas idéer, säger hon när hon träffar oss i området.

Det är en ovanlig januaridag. Det är flera plusgrader, eftermiddagssol och fågelkvitter utomhus. Och mer folk ute än brukligt i januari. Nyligen höll Maria och kollegorna från Trafikverket en träff för allmänheten om arbetets gång inne på Stora Coop.

– När de ser våra jackor, så kommer frågorna. Nya cykelställen och annat folk ser är ju sådant folk undrar över, säger Maria.

Åtta nya busshållplatser

Då berättar de vad som händer, säger hon.

– Att detta är på väg att bli en knutpunkt. Med bland annat åtta nya busshållplatser, berättar Maria.

Trafikplats Vinsta blir västerorts knutpunkt för Förbifart Stockholm. Redan i december öppnade den norra rondellen för trafik, när Skattegårdsvägens västra del öppnade.

Speciell bussfil

Vi går upp med Maria på den nya gång- och cykelbron över Bergslagsvägen. Härifrån kan man överblicka hela arbetsområdet.

– Ett busskörfält anläggs här på sidan – sedan blir det grönytor mellan själva industriområdet och nya vägen, säger Maria Rydén och pekar.

Västerortsborna kan på nära håll se arbetet. Gångpassagen mellan industriområdet och Vällingby går mitt i byggområdet. Och de som sitter i bilköerna på temporära Bergslagsvägen har första parkett. Maria Rydén leder oss ned i gång- och cykeltunneln vid den södra delen av trafikplatsen. Gångtrappor för cyklister och gående anläggs intill.

– Vi har valt att forma med träplankor inne i gång- och cykeltunnelns betongväggar, det ger ett speciellt trämönster. Och en öppning i takkonstruktionen har vi gjort för att få in ljus i tunneln, berättar hon.

Trafikplatser klara

Kullersten är anlagt längs tunnelns gångbana.

– Den här typen av gång- och cykeltunnlar kostar lite mer, tar mer tid – men det är definitivt värt det. Det handlar ju om trygghet.

Närmare 85 procent av arbetet med Förbifart Stockholms sex trafikplatser är nu klart.

Trafikant: Händer saker

Fredrik från Hässelby gård som ofta kör förbi Vinsta upplever att arbetet gick långsamt till en början.

– Det kändes så, när man man jämförde med arbetet i Akalla. Och jag tycker det var ganska dåligt arrangerat kring hur trafiken lades om vid Vinsta-rondellen i fjol.

Sedan ett tag tillbaka tycker Fredrik att det händer desto mer.

– Det har blivit bättre. Det känns verkligen som att Trafikverket fått upp farten, säger han.