Sedan 1980-talet har Dalarö reningsverk använts för att rena avloppsvatten från Dalarö och delar av Smådalarö och Schweizerdalen. Beslutet att bygga ut reningsverket togs i oktober 2019 efter att det har nått sin maxkapacitet.

– Vi kommer inte kunna ansluta fler inom de detaljplaner som är planerade på Dalarö om vi inte bygger ut reningsverket. Det är helt enkelt stopp för kapaciteten och det måste byggas ut, säger Kristian Hakala, senior projektägare vid kommunen.

Kristian Hakala är senior projektägare för utbyggnaden.

Kristian Hakala är senior projektägare för utbyggnaden.

Haninge kommun

Projektet ska möjliggöra dubbelt så stor avloppsreningskapacitet som i dag. Enligt kommunen är projektet nödvändigt för att man ska kunna bygga mer i Haninge kommun.

Reningsverket byggs ut i två steg. Det första steget ska säkra kapaciteten fram till 2055.

– Maskinutrustningen håller i drygt 30 år, så det är det initiala steget och sedan utökar vi efter det.

Engagerade Dalaröbor

Nu har arbetet på plats vid mynningen till Vadviken startat. I augusti har en entreprenör fällt träd, byggt vägar och lett om ledningar. Tidigare i somras fick grannar möjlighet att ställa frågor på en informationsdag.

– Det var väldigt uppskattat. Det är ju deras närområde och Dalaröborna är väldigt engagerade. Vi visste först under försommaren att vi skulle kunna komma i gång med arbetet nu, säger Kristian Hakala.

Han beskriver området kring reningsverket som tajt inpå bostäderna där.

Illustration över hur det kommer se ut från Dalarövägen när projektet är klart.

Illustration över hur det kommer se ut från Dalarövägen när projektet är klart.

Haninge kommun

Hur kommer det här att påverka trafiken och boende i närområdet?

– All byggverksamhet påverkar närområdet. Det kommer bli en ökad trafik och byggnationen medför mer trafik och buller. Det ligger i dess natur. Men vi har varit måna om att ta mycket stor hänsyn till de närboende, säger han.

Projektet går att följa på kommunens hemsida där det även aviseras om eventuella störningar.

I september och oktober kommer det att spontas på Dalarövägen under sex veckor och i november/december startar grävarbeten och bergsprängning.