För några dagar sedan upptäcktes det att en rönn, en björk och en gran, alla planterade i Margaretaparken i höstas, sågats av på mitten. Vem eller vilka som har gjort det är okänt och händelsen är polisanmäld av stadsdelsförvaltningen.

– Träden var nya, så de etableringsvattnades fortfarande. Vi har haft dem instängslade, vilket innebär att någon först måste ha tagit sig igenom stängslet och sedan sågat av träden. Det är ett tydligt uppsåt och knappast något ungdomsstreck, säger Jimmy Andersson, enhetschef på stadsmiljöavdelningen i Enskede-Årsta-Vantör.

Ett av de skadade träden är en björk.

Ett av de skadade träden är en björk.

Stockholms stad

"Har inte råd"

Tidigare i somras inträffade en liknande händelse i Margaretaparken, då ett träd sågades ner.

– Det är tråkigt. Vi har inte råd att återplantera några träd nu. Förhoppningsvis får vi medel så att vi kan göra det nästa år. Det försvann en del träd i parken i samband med stormen förra vintern också, säger Jimmy Andersson.

I en lokal Enskedegrupp på Facebook har grannar i området reagerat på händelsen. "Onödigt" och "trist", tycker folk bland annat.

Vad motivet till att såga ner träden skulle vara är oklart.

– Jag kan inte spekulera i det, jag vet att de har haft liknande problematik i Malmö, säger Jimmy Andersson.