Nedanför det nordligaste av Telias gamla kontorshus på Vitsandsgatan syns ett stort hål i marken. Det påminner om ett gapande sår, där blottade armeringsjärn sticker upp längs kanterna som avslitna senor eller ådror.

Det var här det 90 meter höga Teletornet stod i mer än ett halvt sekel. Ett stycke modern historia, som nu verkligen är historia.

Men det finns ju en framtid också. Medan Farstas nostalgiker vrider sig i fantomsmärtorna från den lem som amputerats bort ur den lokala landskapsbilden, undrar den nyfikne: Vad händer nu?

Mitt i ringde upp Telestadens nytillträdda vd Ann-Sophie Forsberg för svar.

Känns det tomt efter tornet?

– På ett sätt känns det tomt förstås. Det har ju varit en symbol för platsen och man har varit van att se det. Men nu kan jag tycka att huset syns på ett finare sätt.

Är rivningen helt avslutad?

– Det som kvarstår är källardelar och fundament. Vi kommer att fortsätta med rivningsarbete under mark av konstruktioner från tornet.

Nu förbereder man för utbyggnad av området, i delen av projektet som kallas Vitsand Norra.

– Det består av de fyra skivhusen, den gamla matsalen och parkering. Nu under våren kommer ledningsägare, bland annat Stockholm vatten, att börja förbereda ledningsnätet för kommande bostäder, säger Ann-Sophie Forsberg.

Något som saknas?

Något som saknas?

Mattias Kamgren

Blandade boendeformer

Enligt Ann-Sophie Forsberg väntas ledningsarbeten pågå i mellan ett halvår och ett år. Därefter kan arbetet med att bygga om husen till bostäder och verksamheter starta.

Har ni avvaktat med bostadsdelen på grund av den dåliga konjunkturen?

– Nej det skulle jag inte säga. Man har en förhoppning om att det ska gå snabbt men såna här stora utvecklingsområden tar tid.

En fråga som fortfarande inte har klarnat, är exempelvis hur stor andel av bostäderna som ska bli bostadsrätter och hur många som blir hyresrätter.

– Det kommer sannolikt att finnas en blandning av upplåtelseformer men kanske med en övervikt av bostadsrätter, säger Ann-Sophie Forsberg.

Den gamla matsalen ska göras om till förskola och lågstadieskola, berättar hon.

När kan de första flytta in i färdiga bostäder i Telestaden?

– Om jag ska vara optimistisk och allt går enligt plan skulle jag tro kanske under 2025.

Den gamla personalmatsalen ska bli skola och förskola.

Den gamla personalmatsalen ska bli skola och förskola.

Mattias Kamgren