Tomas Ledin sålde redan hösten 2021 hela sitt innehav i Hesselby slott, som kallats musikslott under många år, till ett dotterbolag inom Ilija Batljans fastighetskoncern SBB. Musikhelger med svenska musikeliten har arrangerats under Tomas Ledins försorg på slottets scen de senaste åren.

Namn som Niklas Strömstedt, Plura, Uno Svenningsson, Orup, Robert Wells och delägaren själv, Tomas Ledin, har stått på scenen själv under så kallade musikweekends. Bolaget Stockholm meeting selection driver alltjämt Hesselby slott, ett bolag som ägs av Tomas Ledins affärspartner Torbjörn Blomqvist.

Affären mellan Tomas Ledin och SBB blev känd först nu, sedan Expressen berättat om den. Det är en slottsägare i kris som nu är engagerad i slottet. SBB-aktien tillhör de fastighetsbolag som drabbats allra värst i räntechocken i landet.

Krisande ägare

Under det första kvartalet i år gjorde koncernen, enligt sin egen delårsrapport, en förlust på nästan fyra miljarder kronor.

Hesselby slott.

Hesselby slott.

Mikael Andersson

Tidigare i maj i år beslutade SBB vid ett extrainkallat styrelsemöte att skjuta fram aktieutdelningen. Den pressade koncernen har fått sänkt kreditbetyg av kreditvärderingsbolaget S&P till skräpnivå, vilket i sin tur gjort att bolagets räntekostnader ökar märkbart.

Fler hotellrum aktuellt

2020 inleddes ett arbete med att bygga 150 nya hotellrum på slottsägorna. Ett arbete som SBB väntas ta vid med, men även att tillskapa trygghetsboenden på slottet, detta enligt tidningen Fastighetsvärldens uppgifter. Enligt tidningens källor var köpeskillingen 120 miljoner kronor.

Till Expressen säger Tomas Ledin att det under senhösten 2021, i det senare skedet av pandemin, dök upp en möjlighet och att det därför kändes passande att sälja sitt innehav.

Verksamheten med event och hotell på Hesselby slott drivs dock vidare tills vidare av Stockholm meeting selection.

Hur stor andel i slottet Tomas Ledin ägde är oklart.

Mitt i har sökt både Ilija Batljan och Stockholm meeting selections vd för en kommentar.