Större och större. En liten, olaglig soptipp i Årsta partihallar låg där i minst fyra veckor tidigare i sommar och var ett praktexempel på den tjuvtippning som sker runt om i Stockholm.

– Det kommer hit sådana här högar lite till och från. Betong och annat byggmaterial tyder på att det är företag som inte vill betala för återvinningen som bara lämnar det här. Det ser för jävligt ut, säger Stefan Josefsson.

Under de två år som han har arbetat i området har högar med olagligt dumpat bråte på Brunnbyvägen fraktats bort flera gånger. Han berättar att man behövde köra på fel sida av vägen för att komma förbi högen.

– Den blev flera meter hög och det skapar även andra problem, råttor dras till sådana högar och det finns restauranger som ligger precis bredvid. Kommunen vet ju om den här situationen.

Allt från plåt och betong till lastpallar låg på högen innan den fraktades bort.

Allt från plåt och betong till lastpallar låg på högen innan den fraktades bort.

Privat

Knepigt läge vid partihallarna

Det kan Ola Eriksson, kommunikatör på trafikkontoret, styrka. Riktigt så lätt att fixa är det dock inte.

"Det är ingen nyhet för staden att det finns en problematik med sopor och avfall som dumpas på ett olovligt sätt i området. Det är ibland inte så lätt att reda ut vem som använder en fastighet och vem som ansvarar för vad", skriver han i ett mejl.

Olovlig dumpning av avfall är ett växande problem i Stockholm och Årsta partihallar är ett extra knepigt område. Marken ägs av staden och hyrs ut i form av tomträtter och arrende, där företag har sina verksamheter.

Marken mellan byggnaderna är främst allmän platsmark men det finns även en del så kallad kvartersmark som staden ansvarar för.

Utöver det hyr flera av företagen ut sina lokaler till andra verksamheter. Allt detta leder till en stor mängd aktörer i området.

Försöker förbättra

För att få bukt med sophögarna har staden utfört ett antal åtgärder. Bland annat har tydligare gränser mellan fastighetsmark och stadens mark målats upp och ett flertal refuger har tagits bort.

För ett par år sedan antogs även en ny detaljplan för delar av området, som gör det möjligt att bygga en logistikhall och ett nytt kontorshus i närheten av Brunnbyvägen. Ola Eriksson hoppas att åtgärderna ska förbättra miljön i området.

"Det leder på sikt förhoppningsvis till att hela området höjs och aktiviteter av den här typen kan minska", skriver han.

Kort efter att Mitt i pratade med trafikkontoret togs högen bort.