Tio nyanställda undersköterskor i Blackebergs demensteam ska genomgå en utbildning inom demensvård. Utbildningen innebär att de får en certifiering, ett bevis på att de är utbildade inom demensvård.

Utbildningen är en komplettering av undersköterskornas tidigare kunskaper och ingår i det som kallas Silviahemscertifering. En Silviahemscertifierad arbetsplats innebär att alla anställda vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap.

Silviahemscertifiering bygger på Silviahemmets arbetsmetoder, en stiftelse som grundades på initiativ från drottning Silvia.