Stockholms stad har satt upp åtta nya kameror på Sibeliusgången i Akalla, och två på Edvard Griegsgången i Husby.

Det hela är en del av ett pilotprojekt från stadens håll, där man vill testa att ha kameror i egen regi som ett komplement till polisens kameror.

– Vi har inte haft egna kameror på allmänna platser innan, utan bara i våra lokaler som på förskolor och liknande. Vi hoppas verkligen att det här ska bidra till en ökad trygghet, att brottslighet försvinner från platserna och att fler brott klaras upp, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd.

Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Stockholms social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Naomi Grossman

Platserna där kamerorna nu testas har valts ut då de i stadens trygghetsmätningar pekats ut som extra otrygga. Dessutom har polisen påpekat en hög grad av säkerhetsbrott på platserna, och ordningsvakter har rapporterat extra många ingripanden, enligt staden.

Hur rimmar det här med medborgarnas rätt till integritet?

– Vi har fått godkänt av integritetsskyddsmyndigheten att sätta upp kamerorna. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om någon ständig övervakning, det är ingen som realtidskollar på materialet, utan det kan enbart begäras ut av polisen i sju dagar efter det spelas in. Det är brottsförebyggande och framför allt en fråga om att medborgarna ska känna sig trygga, säger Alexander Ojanne.

Hur ska man förhindra att brottsligheten inte bara flyttar på sig?

– Vi måste ha flera bollar i luften samtidigt när det gäller trygghetsarbetet, det här är bara en pusselbit. Vi måste fortsätta ha ett bra uppsökande arbete med fältare och ordningsvakter. Det behövs fler poliser på gatorna. Trygghet måste skapas på flera olika håll samtidigt och det jobbar vi ständigt med.

Hoppas på fler platser

Kamerorna kommer sitta uppe i sex månader, till att börja med. Sedan kommer projektet utvärderas, och därefter tar staden beslut om ytterligare kameror.

– Om vi kan se positiva effekter på tryggheten, brottsligheten eller uppklarade brott så är förhoppningen att kamerorna ska sitta kvar, och att vi kan sätta upp fler egna kameror på andra platser i staden som pekats ut som otrygga och brottsutsatta, säger Alexander Ojanne.