Under våren la SD:s Katarina Olofsson fram ett ledamotsinitiativ i bygg- och miljönämnden. Förslaget berör Viktor Jonssonhuset och att kommunen bör utöva tillsyn av den gamla lanthandeln i Bro.

Vid nämndens sista möte innan sommaruppehållet beslutades att tjänstemännen ska ”fortsätta det prioriterade tillsynsarbetet”.

Det bestämdes även att politikerna ska få en återrapportering av detta arbete då man samlas för det första sammanträdet efter semestern vilket är nu i augusti.