Mitt i skrev nyligen om att sju lärare slutat på mellanstadiet på Gubbängsskolan på bara ett år. Lärarnas riksförbund (LR) hotade med att gå till Arbetsmiljöverket, om skolledningen inte vidtog omedelbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Som det ser ut nu kommer fackförbundet inte att göra allvar av sitt hot. Skolledningen har presenterat ett antal åtgärder som ska genomföras på mellanstadiet under hösten.

”Det handlar om flera olika åtgärder. Både långsiktiga och kortsiktiga. I skrivande stund genomförs bland annat en enkät kring arbetsmiljö kopplat till mellanstadiets personal i syfte att få en nulägesbild för eventuellt vidare åtgärder”, skriver skolans rektor Anna Gustafsson Avci till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/har-har-sju-larare-sagt-upp-sig/repviB!@@SwOMY7vpNfxmFdOOneOQ/

Rektor ska gå rond

Den kanske mest konkreta förändringen är att två extra resurspedagoger har anställts för resten av höstterminen. Under samma period ska lärare dessutom slippa konferenser och ”andra åligganden”. Detta för att kunna fokusera mer på kärnuppdraget, till exempel planering av undervisning.

För att ha koll på hur lärarna mår ska den biträdande rektorn göra dagliga ronder i verksamheten.

Vill se permanenta åtgärder

Lärarnas Riksförbund, LR, anser att åtgärderna är ett steg i rätt riktning – men tycker att de är för kortsiktiga.

”För tillfället har arbetsgivaren mött upp. Det ska utvärderas kontinuerligt under höstterminen. Vi fackliga anser att insatserna ska bli permanenta. Därom är vi oeniga”, skriver Eva Löfqvist Bercsenyi, fackligt ombud för LR.