Båten och pontonen har egentligen aldrig haft ett permanent bygglov. Thaiboat – eller Thaibåten som den brukar kallas – hade tidsbegränsat lov fram till att det löpte ut 2015.

Frågan om permanent bygglov har sedan dess fått vänta in en pågående detaljplaneprocess, vilken skulle säkra verksamheten. Men det arbetet är ännu inte i hamn – och tidsfristen för att ge besked om båtens bygglov har löpt ut.

Stadsbyggnadskontoret vill nu avslå permanent lov, med hänvisning till att verksamheten helt enkelt strider mot detaljplanen. Det skulle betyda att båten och pontonerna måste bort.

– På lördag firar vi 20 år med en rejäl fest. Vi får se om det blir sista festen eller inte, säger delägaren Benny Sonesson.

Enligt honom har båten hängt lös i sju, åtta år medan de väntat på besked från staden.

– Det har varit jobbigt. Men det vore konstigt om de vill ha bort oss, staden har ju en kajstrategi som säger att de vill ha mer liv längs kajerna.

Ärendet ska upp till politikerna i stadsbyggnadsnämnden för beslut 24 augusti.

"Byråkratiskt käbbel"

En som vill ha Thaibåten kvar är Jonas Naddebo, gruppledare för Centerpartiet i stadshuset och vice ordförande i nämnden.

– Vi ska verka för en levande stad, men än en gång hamnar entreprenörer i kläm. Det är en väldigt uppskattad restaurang som ligger på en plats som behöver liv och rörelse.

Han menar att problemet är att exploateringskontoret och kommunala Stockholms Hamnar inte kunnat komma överens om vem som ska driva detaljplanearbetet. Det finns ett aktivt ärende, men det har gått i stå.

– Det är inte rimligt att byråkratiskt käbbel ska få konsekvenser för restaurangen.

Ansökan om bygglov har varit ute på grannehörande. Det inkom bara en synpunkt som rörde en sopcontainer på kajen. Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) ser därför inga problem med att låta båten vara kvar.

– I sakfrågan är det för oss självklart att en verksamhet som känns viktig ska finnas kvar. Vi ska gå på sökandes linje och bifalla permanent bygglov. Jag utgår från att de flesta andra partier också gör det, säger han.