I över häften av valdistrikten i Järva röstade inte ens hälften av de röstberättigade i kommunvalet.

Diego Uribe Flores från Tensta var var en av dem som valde att inte rösta.

– Jag kände inte att något parti tilltalade mig. Har man bott i Järva i hela sitt liv och hört politiker lova saker som ska göra ens område bättre men som aldrig håller det så ger man upp hoppet till slut. Så här i efterhand kan jag dock ångra att jag inte röstade blankt i stället, säger han.

Han fortsätter:

– Våra barndomsvänner dör här till höger och vänster. Utan att något händer. Tensta är litet, alla känner alla. När man ser människor försvinna eller ser sina föräldrar kämpa utan att få hjälp av samhället så tappar man hoppet och tilliten, man känner sig maktlös.

Skuldbeläggning

Systern Monse Uribe Flores håller med. Hon röstade i valet som förstagångsväljare, men det tog lång tid att bestämma sig eftersom alla partier kändes snarlika.

– De flesta pratar om samma saker, men inget förändras. Det känns som att de enda som faktiskt försöker göra skillnad är folk som är härifrån och brinner för området. Men jag röstade på det som kändes bäst med mina föräldrar i åtanke, som kämpar.

Att partiet Nyans når framgångar i området kan bero på just att folk har ledsnat, tror hon.

– Folk är nog tröttna på att inget händer och att hela tiden känna att man är en del av ett problemområde, man känner sig utanför. Så kommer det ett parti som pratar till en på ett annorlunda sätt, står på ens sida. Det gör nog folk intresserade.

Syskonen berättar att de som Järvabor ibland känt sig utpekade som en del av problematiken.

– Att politikerna målar upp Järva som ett problemområde har de visserligen belägg för, för det finns massor av problem här, men att skuldbelägga invånare och driva en politik som gör att folk inte ens känner sig manade att rösta längre förlorar alla bara på i slutändan, säger Diego Uribe Flores.