Danderyds gymnasium hamnade nyligen i strålkastarljuset efter att en förälder upptäckte att ett skolskelett som hängde i teaterlokalens tak kunde vara en mänsklig kvarleva. Flera frågor uppstod. Är det verkligen mänskligt? Var kommer det ifrån? Hur ska det hanteras på ett respektfullt sätt?

Danderyds gymnasium tillsammans med Danderyds församling har nu kommit fram till vad som ska hända. Skelettet ska kremeras och gravsättas i en minneslund.

– Vi ska se till att det sker på ett värdigt sätt, säger Kristin Molander, kyrkoherde.

Biträdande rektor Erik Håkansson och skelettet på Danderyds gymnasium.

Biträdande rektor Erik Håkansson och skelettet på Danderyds gymnasium.

Mikael Andersson

Rektorn: Sköts på bästa sätt

Enligt planen ska en osteolog undersöka skelettet. Efter det skrivs ett intyg om att det är en mänsklig kvarleva innan det kan kremeras. Det skickas sedan i kista till ett krematorium, och efter det skickas askan till begravningsverksamheten i Danderyd.

Till sist blir det gravsättning i minneslund i Danderyd.

Erik Håkansson, biträdande rektor på Danderyds gymnasium, säger att det känns bra.

– Det ska nu tas om hand av expert som sköter det på bästa sätt.

Hanteras som andra döda

Sedan skelettet uppmärksammades har Danderyds församling och skolan varit i kontakt.

– I vanliga fall följer vi den dödes eller efterlevandes önskemål, men av naturlig anledning kan vi inte göra det här, säger Per Henrik Hinder och förklarar att askan kommer gravsättas utan en typisk begravning.

Han säger att det inte är en vanlig situation.

– Men för oss är det inget konstigt. Vi handskas med det här som om det vore en människa som gått bort nyligen, som vi vet vem det är. Oavsett så ska det hanteras med all omtanke, omsorg och värdighet.

Per Henrik Hinder, kyrkogårdschef.

Per Henrik Hinder, kyrkogårdschef.

Danderyds församling

Att begrava okända

Kyrkoherde Kristin Molander kommenterar också att situationen är ovanlig. Hon tar upp att det förr var vanligare, på grund av sjukdomar och krig, att begrava okända personer.

– Och det händer fortfarande varje dag på andra ställen i världen.

– Men vi som har levt i fredstid är inte vana vid det. Jag vet på västkusten, där jag kommer från, var det förr inte ovanligt att man begravde personer som flutit i land. Så det här att begrava personer på det här viset har vi gjort i alla tider.

Danderyds kyrka, kyrkoherde  Kristin Molander.

Danderyds kyrka, kyrkoherde Kristin Molander.

Jenny Sigeman / Åsa Sommarström

Hur har ni resonerat kring att skelettet kanske inte är kristet?

– Det är inte sannolikt att personen var medlem i Svenska kyrkan. Trostillhörigheten i övrigt har vi inte någon aning om, och kan inte veta. Men ansvaret ligger hos oss att gravsätta, och det gör vi på ett integritetsfullt och värdigt sätt oavsett trostillhörighet.

Oklart när gravsättning sker

Hon kommenterar även att fallet väcker associationer kring hur mänskliga kvarlevor hanterades förr i tiden. Exempelvis fallet från 2021 då Arjeplogs sameförening begärde repatriering av ett skelett av en samisk person som ställts ut på museumet Gustavianum.

– Det här är en påminnelse om att vi behandlar varandra bättre i dag, och det är en positiv sak, tycker jag, att vi inte gör så längre.

När gravsättningen kommer ske är oklart.

– Inom en snar framtid, säger hon.