Då såg jag plötsligt tävlande, som i mitt fall, i journalistik med helt andra ögon. Den gången visste jag inte ens att jag tävlade och att det hållits en fin gala i Oslo. Men så en dag kom det ett inramat diplom som förkunnande att av alla förstasidor som gjorts i hela Norden år 2000 så hade jag tydligen gjort den allra finaste.

Det gav mig ett kvitto på att jag höll på med rätt saker – och kanske till och med var bra på det.

Sedan dess har jag jobbat på många prisade redaktioner och som ni kanske anar på bilden här ovanför gör jag det fortfarande.Något jag är otroligt stolt över. Och det extra mycket denna gång då vi också knep titeln Årets Lokala Nyhetstidning för Mitt i Södermalm.

De här priserna är resultatet av gemensamma ansträngningar under en pandemitid då det inte var självklart att allt vi tog oss an skulle bli bra.

Samtidigt var det i just dessa tider extra viktigt för oss att göra angelägen och informativ lokal journalistik. För många isolerade och hemarbetande var vi den enda nyhetskällan. Vi nådde ut till alla hem. Och de här priserna är vårt kvitto på att vi gjorde det bra.

Vad betyder då dessa priser för dig, käre läsare?Det är ju ändå dig vi har för ögonen när vi producerar cirka 1 400 sidor i månaden till Stockholms alla delar.

Jo, det kommer att sporra oss att fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta göra relevant, underhållande, överraskande och angelägen lokal journalistik som ingen annan gör.

Fattas bara, vi är ju ändå Årets Lokala Nyhetstidning.

https://www.mitti.se/nyheter/prisregn-over-mitt-is-redaktion/repvjj!VMalwaW4F48eZaevK97dQ/