Tappström

Förra sommaren var Tappströmskanalen stängd för båttrafik under perioder, för att Trafikverket jobbade med den nya bron. Avstängningar var planerade även denna sommar – från 5 juni var det tidigare sagt.

Ingen broöppning

Men förra veckan fick Sjöfartsverket nya bud från Trafikverket. Farleden kommer vara öppen för båttrafik hela sommaren, men bron kommer inte öppnas.

– Det var lite rörig information tidigare, med olika tider för avstängning. Men nu har Trafikverket kommit med besked, och det kommer gälla fram till 15 oktober, säger Mats Järderland som är infrastruktursamordnare på Sjöfartsverket.

Anledningen är att tester av den nya bron har visat på brister som måste åtgärdas innan man kan gå vidare till nästa steg. Därför skulle farleden stängas av i onödan.

– Så farleden är öppen, men det blir ingen broöppning och bredden på kanalen är reducerad med två meter. Det är de enda två begränsningarna som gäller denna sommar, säger Mats Järderland.

Även om kanalen är öppen kommer arbetet ovanför att pågå under perioder i sommar. Med trängre kanal och människor i arbete uppmanas passerande båtar att visa hänsyn, sakta ner farten och ta det varsamt förbi.