Odla Äng i Täby initiativet startades förra året av Täbyborna Eva Häussling och Caroline Sepp. De vill med insiativet få fler i Täby att odla äng på gräsmattan eller på kollonilotten.

– Många i Täby har gräsmatta och en gräsmatta ger ingenting tillbaka, men en äng kan göra så mycket, säger Eva Häussling.

Lockar pollinerare

Under året har gruppen bjudit in till after work samtal för att lära ut hur man odlar äng. I dagarna kommer de även dela ut flygblad till Täbybor.

Om fler skulle hjälpa till så kan det locka fler pollinerare till kommunen och öka den biologiska mångfalden, menar Eva Häussling.

Här ska blomsterprakten ta fart och locka till sig hungriga bin.

Här ska blomsterprakten ta fart och locka till sig hungriga bin.

Privat

– Det måste bli fler som odlar äng i Täby och just nu är det rätt tid att göra det, säger hon.

Redan nu har de fått positiv respons från vissa håll– men än är de inte i mål.

– Mer än en tredjedel av Sveriges vildbiarter är hotade. Konsekvensen är att vildbina dör ut och det tror jag ingen vill. Vi hoppas även att kommunen och kyrkan, som har mycket mark, ska intressera sig än mer, säger hon.

Kommunen skapar två nya ängar

Förra året startade kommunen arbetet med två nya ängar. Den ena ligger i Sjöflygsparken och den andra i Libbyängen, nu under våren kommer de att så frön på platsen.

– Vi plogade förra året, men det var det var lite för sent för att så då, därför gör vi det i år, säger Yolanda Karlsson, biolog på Täby kommun.

Kommer de blomma till sommaren?

– Några kommer nog blomma lite, men vissa är tvååriga och kommer inte blomma för än nästa år. Det kan se lite gles ut första året men vi kommer stödså nästa år och vi får se hur de utvecklas, säger Yolanda Karlsson, biolog på Täby kommun.