Många har snubblat på den nya gångbanan mellan Norrtullsgatan och Hagagatan. Den går längs med den nyinvigda cykelgatan med röd asfalt och breddades innan invigningen.

I utkanten av cykelbanan är en vit linje dragen längs med trottoarkanten som börjar i markhöjd och blir högre mot Hagagatan. Likt körfälten på gatan är banan i svart asfalt vilket blir en farlig synvilla, menar fyra Vasastadsbor som hört av sig till Mitt i.

– När du går över gatan uppfattar du inte att det ska ligga en trottoarkant där. Det är helt felbyggt och livsfarligt. Jag vill uppmärksamma det här innan någon skadar sig mycket allvarligt, säger Christine Broswitz, 60, som bor på Surbrunnsgatan.

Christine Broswitz, 60,  snubblade på den nya trottoaren och fick hjärnskakning.

Christine Broswitz, 60, snubblade på den nya trottoaren och fick hjärnskakning.

Emil Salmaso

För knappt två veckor veckor sedan skulle hon korsa vägen, snubblade och slog i huvudet. På S:t Görans sjukhus konstaterades att hon hade fått en hjärnskakning.

I dag mår hon bättre, men har fortfarande ont i nacken.

När Mitt träffar henne vid cykelgatan pekar hon mot en snövall.

– Ögat uppfattar vallen men när det är barmark är det extremt otydligt. Man uppfattar det inte som en cykelbana, den vita linjen uppfattas bara som en fildelare.

Vårdcentralen klagar

– Cykelbanan borde vara i höjd med gatan, inte gångbanan. Tänk om ett barn springer ut och en cyklist inte hinner väja, eller väjer och ramlar för att den måste svänga ner för trottoarkanten.

Även på Surbrunns vårdcentral har man märkt av problemet. Flera personer som snubblat på trottoaren har sökt vård, enligt verksamhetschefen Erik Embring. ”Och det var innan det kom så mycket snö och halka. Vi har behövt plåstra om folk som kommit upp till oss” skriver han i ett mejl.

Trottoaren börjar smalt vid övergångsstället i korsningen Norrtullsgatan/Surbrunnsgatan och ökar i höjd. I bland kör bilar upp på cykelbanan innan de uppfattar den, särskilt när det är snö på marken.

Trottoaren börjar smalt vid övergångsstället i korsningen Norrtullsgatan/Surbrunnsgatan och ökar i höjd. I bland kör bilar upp på cykelbanan innan de uppfattar den, särskilt när det är snö på marken.

Emil Salmaso

Cykelbanan byggs inte om

Både vårdcentralen och bostadsrättsföreningen har anmält saken till staden.

– De har, vilket jag smärtsamt fått erfara, lagt en gatukant mitt i gatan. Jag klarade mig hyggligt med ett jack i pannan. Tack och lov behövde jag inte utnyttja vården, det fick läka ihop av sig självt. Men det är ju vansinne, varför ska de lägga kantsten där och en vit linje innanför. Är det lite dåligt väder är det väldigt lätt att stupa, säger Lennart Lindén, 83.

Trafikkontoret bedömde att cykelbanan skulle behållas för att det är enkelriktat från Hagagatan uppåt Norrtullsgatan. Genom att ha kvar den riskerar inte cyklister i uppförsbacke att möta blandtrafik i nerförsbacke.

Det har kommit in ett fåtal synpunkter från personer som snubblat vid, eller klagat på, trottoarkanten, enligt trafikkontorets presstalesperson Malinda Flodman.

– Vi har i dag inga planer på att göra om cykelbanan. Det rör sig om en alldeles vanlig trottoarkant, mellan körbanan och cykelbanan och för att förtydliga ytterligare finns det en vit linje längs kantstenen. Liknande kantstenar finns på många olika ställen i staden.