Under våren ska Stora gatan, ett fornminne som redan har fyllt över 1 000 år, få ett ansiktslyft. Bort ska asfalten som både spruckit och gjort gatan ojämn och svårframkomlig. Dessutom har inte vattenavrinningen fungerat som den ska vilket skapat vattenansamlingar och när det fryser på – isfläckar.

Återskapa gammal stadsbild

Istället ska smågatsten läggas för att återskapa bilden av den gamla stadskärnan.

– Vi kommer att behöva hålla stängt i nästan i en månad. Under nästan hela mars. Förhoppningsvis håller de tidsplanen så det inte påverkar påsken som är en viktig högtid och en stor inkomstkälla för oss, säger Christine Bredereck som driver Sigtuna bokhandel.

Bokhandeln ingår i den första etappen av renoveringsarbetet. De större arbetena längs med hela gatan kommer inte att ske samtidigt.

– Det kommer säkert bli jättefint och det behövs verkligen. Jag har full förståelse för att det måste göras men samtidigt är det tufft när man drabbas och måste hålla stängt, säger Christine Bredereck och fortsätter.

– Vi får se vad vi gör med tiden. Vi kanske kommer göra om i butiken eller något.

Christine Bredereck driver Sigtuna bokhandel.

Christine Bredereck driver Sigtuna bokhandel.

Stefan Källstigen

Ska hålla i 200 år

Senast som ett större beläggningsarbete utfördes på Stora gatan var för 20 år sedan. Med de nya stenarna ska gatan hålla tio gånger så länge.

– Nu blir det ett nytt ljusare golv med gatsten som ger en karaktär vi tycker speglar det kulturhistoriska arvet bättre, samtidigt som det är mer miljövänligt än asfalt och kan ligga i 200 år framöver, säger Christine Snäll Åkerblom som är kommunens projektledare för renoveringen.

Förutom att gatan ska rätas upp, beläggas med sten ska även ny belysning installeras längs med gatan. Belysningen består av armaturer som tidigare funnits i Sigtuna för att stadens historia ska framhävas.

Skyddad av kulturmiljölagen

Trots att det är en omfattande renovering av Stora gatan som väntar måste det ändå ske med försiktighet för att inte ska underliggande kulturlager. Gatan klassas som en fornlämning som skyddas enligt kulturmiljölagen varpå arbetet med gatan avviker från normalt vägarbete. Stora gatan har haft samma sträckning sedan medeltiden.

– Det är en hel värld under våra fötter där och i anläggningsfasen blir det här mer av ett hantverk än standardarbete, Christine Snäll Åkerblom.

Stora gatan, Sigtuna. Bilden visar 1300-talets gatubeläggning av trä. Den grävda rännan i mitten av kavelbron är inte ursprunglig, utan ett resultat av installationen av stadens första vattenledningssystem år 1925.

Stora gatan, Sigtuna. Bilden visar 1300-talets gatubeläggning av trä. Den grävda rännan i mitten av kavelbron är inte ursprunglig, utan ett resultat av installationen av stadens första vattenledningssystem år 1925.

Sigtuna museum/CC BY 4.0