– Kostnaderna för oss har gått upp till ungefär sextio procent mer, säger Hans Ahnström, ägare av företaget Svartsjö slottskontor AB, som haft verksamheter på slottet under tolv år.

Hyreshöjningen gör att företaget inte längre har råd att ha sin verksamhet i slottet. Det är Statens fastighetsverk som äger Svartsjö slott.

Bland annat Konstringen och niornas bal brukar äga rum på Svartsjö slott varje år.

– Det är jättetrist för oss att vi behöver stänga ner och vi har pratat med flera Ekeröbor som också tycker det är sorgligt.

Daniel Biazzi, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Daniel Biazzi, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk

Daniel Biazzi är fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Enligt honom handlar det om att Svartsjö slottskontor AB haft en hyresrabatt under många år. Trots att de även haft andrahandshyresgäster har det varit svårt för företaget att få ekonomin att gå ihop. 

– Det handlar alltså inte om en ny hyra eller en hyreshöjning utan om att vi  måste slopa hyresrabatten för att få långsiktig ekonomisk stabilitet för Svartsjö. Vårt uppdrag är att bevara slottet för framtida generationer. Och det är förenat med högre kostnader.

Har ni kontakt med någon ny verksamhet som vill hyra?

– Ja, nu söker vi en verksamhet eller en kombination av verksamheter som fungerar långsiktigt för Svartsjö. Diskussioner pågår redan med några intressenter. Men inget är klart.

När ni tog bort hyresrabatten, tänkte ni då på att Svartsjö slott är en viktig mötesplats för många Ekeröbor? 

– Absolut! Här samarbetar vi bland annat med Ekerö kommun. De deltar aktivt i arbetet med att ta vara på den potential som slottet har för kommunen, dess invånare, företag, organisationer och besökare. Det är spännande att vi får möjlighet att erbjuda ett helt tomt slott.