Sedan ett år tillbaka är det till vårdcentralen man ska vända sig för att få medicinsk fotsjukvård, i stället för att som tidigare själv välja en privat fotvårdsterapeut som har avtal med regionen.

Syftet är både att spara pengar och få bättre samordning av vården.

Vårdcentralerna ska ha egna fotvårdsterapeuter, eller knyta dem till sig som underleverantörer.

Diabetiker

Nyordningen fungerar sådär, eller egentligen inte alls, tycker Östermalmsbon Helen Magnusson. Hon är diabetiker och behöver fotvård en gång i månaden, då hon lider av svåra nageltrång.

– Jag gick hos en i flera år som min diabetesläkare remitterat mig till. Men han fick avtal med vårdcentraler i Solna, säger hon.

I stället har hon gått till den som hennes vårdcentral anlitade – men hann bara med några besök innan denne slutade.

Lång väntetid

Den nya jobbar bara två dagar i veckan och är svår att nå och har lång väntetid, berättar hon.

– Det är ett rörigt system och patienterna drabbas.

Helen Magnusson har nu anmält bristerna till Patientnämnden.

Emma Henriksson, ordförande i Storstockholms diabetesförening, bekräftar att det numera kan vara svårt att få tid för fotvård, dels beroende på eftersläpning efter pandemin, och dels på att en del vårdcentraler inte har tillräckligt med fotvårdsresurser.

Betalade privat

Helen Magnusson fick till slut gå till sin gamla fotvårdare och betala privat, för att inte nageltrånget skulle orsaka en infektion.

Taxan för fotvård är annars densamma som för besök på vårdcentralen och högkostnadsskydd gäller.

– Måste jag lista mig på den vårdcentral som har den fotvårdare jag vill gå till? undrar hon nu.

Behöver inte lista sig

Det är inte nödvändigt, men kan vara en bra idé, menar primärvårdsregionrådet Christine Lorne (C):

– Patienter kan alltid söka fotvård på en annan mottagning än där de är listade. Däremot finns det poänger med att lista sig där en är nöjd med sin fotvård eftersom det skapar bäst förutsättningar för hälsan att ha vården samlad hos en vårdgivare.

Hon tycker att flytten av fotvårdsuppdraget överlag landat bra.

– Om det finns brister måste det följas upp i varje enskilt fall. Därför är det alltid bra att patienter framför sina synpunkter till Patientnämnden eller till oss i politiken, säger hon.

Fotsjukvårdarna sägs upp

Regionens avtal med de 142 privata kliniker som tar emot patienter för medicinsk fotvård sägs upp. "Som att få en bomb i knät", säger Marie-Louise Brandberg, fotvårdsterapeut i Huddinge.

De som ordineras fotsjukvård av läkare ska kunna få det på vårdcentralen i stället för vid någon av de 142 fotvårdskliniker som har avtal med Region Stockholm.

För många av dem kommer det som ett dråpslag.

– Det är som att få en bomb i knät, säger Marie-Louise Brandberg.

Hon har haft sin klinik i servicehuset i Huddinge centrum sedan 1995.

– Jag har 85 procent av mina patienter på remiss.

Vill inte gå i pension

Vårdcentralerna ska ha egna fotvårdsterapeuter, eller anlita fristående kliniker som underleverantörer. Marie-Louise kommer nu att ansöka om att få avtal med vårdcentraler.

– Annars väntar konkurs, eller få får jag gå i pension. Men jag hade tänkt jobba till 67, säger hon, och förklarar att hon som egenföretagare inte haft möjlighet att sätta undan pensionsinbetalningar.

Medicinsk fotsjukvård blir det första vårdvalet att avvecklas, sedan politikerna beslutat att strama upp i vårdvalsfloran.

Det finns 50 vårdval i regionen, från allergologi till öron-näsa-halssjukvård, där fri etableringsrätt råder.

Kostar 77 miljoner om året

Politikerna tänker att det indragna fotvårdvalet ska spara pengar. Kostnaden har ökat från 61 miljoner kronor 2015 till 77 miljoner 2019.

Fler vårdval kan komma att försvinna, eller slås ihop. Enligt budgeten för 2021 ska kostnaden för vårdvalen minska med fem procent.

Diabetiker största

Antalet besök för medicinsk fotvård har ökat med 21 procent på fem år.

Kostnaden är nu 77 miljoner kronor om året.

70 procent av patienterna har diabetes.

Avtalen med fotvårdsklinikerna sägs upp den 31 december med ett års uppsägningstid.