Intresset för att installera så kallade solenergianläggningar i Upplands Väsby har hittills varit svalt. Under förra året inkom blott fem ansökningar för bygglovspliktiga åtgärder.

Det vill kommunen ändra på.

Nu har kommunfullmäktige beslutat att införa kostnadsfri bygglovsprövning för ärenden som rör solceller och solfångare på byggnader. Beslutet gäller för privatbostäder och andra byggnader som affärshus, skolor, industrilokaler och stall.

– Vi vill med beslutet uppmuntra fler hushåll att ta egna initiativ till en klimatomställning där solpaneler kan vara ett bra alternativ. Vi behöver alla hjälpas åt i smått och stort för att lyckas med Väsbys och Sveriges klimatmål, säger bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Prioriterade ärenden

För en villaägare innebär beslutet en kostnadsbesparing på drygt 4 000 kronor. För flerbostadshus och byggnader för verksamheter handlar det om besparingar på mellan 7 000 och 13 000 kronor, beroende på åtgärd och byggnadens storlek.

Den administrativa avgiften på närmare 3 000 kronor måste dock fortfarande betalas.

Eleni Zervou, enhetschef för bygg- och miljökontoret, säger att kommunen kan erbjuda korta handläggningstider. Sedan årsskiftet gäller en ny EU-lag som ställer krav på kommuner att prioritera ärenden som rör solenergi.

– Vi har märkt av ett ökat intresse för att installera solcellspaneler. Den som har en komplett ansökan inlämnad oss kan få ett beslut av oss inom tre veckor, säger hon.