När Mitt i ringer upp SVA har de precis fått in en död ormvråk från Järfälla som misstänks vara smittad av fågelinfluensan.

– Kommunen har skött det här väldigt bra och har tagit frågan på allvar. De har varit behjälpliga med att skicka in de fåglar som hittats, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär och patolog på SVA. 

Varför är det viktigt att hålla koll på influensa hos fåglar?

– Vi vill ha koll på det som händer ute i det vilda. Viruset kan också förändra sig på ett sådant sätt att det smittar andra arter, till andra däggdjur och i allra värsta fall även till människor. Det pågår mycket övervakning i hela världen för att hålla koll på virusen.

Hjärnan påverkas

Men även om människor extremt sällan smittas är fågelinfluensa ändå ett väldigt stort problem.

– Influensan orsakar väldigt stora problem hos tamdjur och hos bland annat äggproducenter. Hos vilda fåglar kan utbrott som dessa få en stor påverkan på populationen.

De jag pratat med säger att de sett färre skrattmåsar än tidigare, kan det finnas något i det?

– Det kan finnas något i det. Vi vet ju att det har dött väldigt många fåglar. Men jag vågar inte säga hur det påverkat antalet fåglar just på den platsen i Järfälla.

Hon säger att olika fåglar drabbas av smittan på olika sätt.

– Skrattmåsarnas hjärnor påverkas och de blir väldigt snurriga, de blir desorienterade och får svårt att flyga. De blir väldigt oskygga och inflammationen i hjärnan kan påverka deras syn. Svanar kan ligga med sin hals böjd och plötsligt slänga med huvudet på ett onaturligt sätt.

Är det plågsamt för dem?

– Ja, men de lider inte av det några längre tidsperioder. De dör oftast inom någon eller några dagar.