Regeringen vill införa anmälningsplikt, vilket gör offentligt anställda skyldiga att anmäla papperslösa till Polisen eller Migrationsverket.

För närvarande utreds planerna. Nu har kommunstyrelsen i Sundbyberg sällat sig till dess kritiker.

– Vi vill inte ha ett angiverisamhälle, och då behöver man inte utreda det, säger kommunstyrelseordförande Peter Schilling (S).

Vilken effekt kan skrivelsen få?

– Jag tror att det kan få en stor effekt. Det finns en folklig vrede mot det här.

Peter Schilling (S), ordförande i kommunstyrelsen, är en av dem som har skrivit under skrivelsen till regeringen.

Peter Schilling (S), ordförande i kommunstyrelsen, är en av dem som har skrivit under skrivelsen till regeringen.

Stefan Källstigen

Nu har kommunstyrelsen klubbat igenom en skrivelse till regeringen, med budskapet att stoppa anmälningsplikten. Skrivelsen undertecknades "å Sundbybergs stads vägnar" av gruppledarna för de styrande partierna: S, V, C och MP.

"Partipolitiskt utspel"

Övriga partier var svåra att få stöd av. L och KD lade ner sina röster, medan M och SD röstade för att avslå ärendet.

– Det här är ett rent partipolitiskt utspel där man använder kommunstyrelsen som megafon, säger oppositionsrådet Axel Conradi (M) – som tillägger att det än inte finns något konkret lagförslag att ta ställning till.

Dock, menar Conradi, måste etiska avvägningar göras vid införande av anmälningsplikt. Det nämns redan i Tidöavtalet, påpekar han.

– Till exempel om extra ömmande omständigheter gällande barn. Samtidigt är det viktigt att vi bekämpar det framväxande skuggsamhället, och det sociala lidande som kommer av det.

Axel Conradi (M), oppositionsråd i Sundbyberg.

Axel Conradi (M), oppositionsråd i Sundbyberg.

Gustaf Elias

Oppositionsrådet Johan Storåkers (L) menar i sin tur att det inte är kommunens sak att sköta rikspolitik, om det inte rör sig om remisser eller liknande.

– Vi tycker att man måste vara konsekvent i de här frågorna.

Han anser att hans partikamrater på riksnivå har uttryckt sig "balanserat" i ämnet; däribland riksdagsledamoten Fredrik Malm, som har sagt att lärare och sjukvårdspersonal bör undantas från anmälningsplikt.

Mer än så vill Storåkers inte kommentera sakfrågan.

– Det är en principiell inställning. Jag är kommunpolitiker, och jag anser att kommunstyrelsen ska hantera kommunala ärenden.

Schilling: Kommunal fråga

På frågan om hur anställda i stadshuset har reagerat på regeringens utredning, säger Johan Storåkers att "det snackas väl en del".

– Det finns olika åsikter om det här, liksom i debatten i ärendet.

Johan Storåkers (L), oppositionsråd, tycker att hans partikolleger på riksnivå har uttalat sig "balanserat" om anmälningsplikten, men vill själv inte kommentera förslaget.

Johan Storåkers (L), oppositionsråd, tycker att hans partikolleger på riksnivå har uttalat sig "balanserat" om anmälningsplikten, men vill själv inte kommentera förslaget.

Stefan Källstigen

Enligt Peter Schilling är det "absurt" att hävda att frågan om anmälningsplikt inte är en kommunal fråga.

– Nästan alla våra tjänstepersoner kommer att bli drabbade av det här. De måste utföra saker som är djupt oetiska. Då är det självklart för oss att vi tar arbetsgivaransvaret. Vi måste ställa oss upp på deras sida och säga nej.

Ser du någon risk för ett slags sluttande plan, där kommuner allt mer försöker styra rikspolitiken?

– Nej. Det finns en principiell fråga: Ska vi börja ange barn eller inte? Det är det vi tar ställning till.