I en rapport från Hyresgästföreningen, som TT tidigare har skrivit om, slås det fast: Sundbyberg är den kommun i landet där det byggs flest bostäder per 1 000 invånare och år. Mellan åren 2015 och 2019 låg snittsiffran på 15,8 bostäder.

För Danderyd är läget annorlunda. Med sina 1,22 bostäder intar kommunen jumboplatsen i Stockholms län.

Faktum är att byggtakten i just Sumpan är 2,5 gånger högre än vad som krävs för Sverige i stort, när det handlar om att möta efterfrågan på bostäder. Detta enligt Boverkets beräkningar.

"Berömvärt"

Simon Safari, regionordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm, ser positivt på Sundbybergs siffror.

– De har viljan att bygga och det är berömvärt. Tänk om alla kommuner i Stockholm kunde kopiera det.

Men vad byggs egentligen? Mitt i har tittat närmare på åren 2015–2020, då sammanlagt 4 099 bostäder färdigställdes i Sundbyberg enligt SCB:s siffror. Av dessa var 2 953 bostadsrätter, 1 049 hyresrätter och 97 äganderätter.

Simon Safari anser att andelen byggda hyresrätter i Sundbyberg är tillräcklig. Däremot, tillägger han, borde det finnas fler billigare alternativ. Som hjälp på traven skulle det statliga investeringsstödet för hyresbostäder kunna återinföras, säger han.

– Ett önskemål från vår sida är att bygga mer bostäder för de mest behövande.

https://www.mitti.se/nyheter/halften-har-flytt-huset-efter-chockhojning/repvay!5XDrMmx9ZVA2lnohZrq5MQ/

Smittspridningen i pandemin har också varit en ögonöppnare gällande problemen med trångboddhet, säger han. Samtidigt är majoriteten av de kvartar som byggs i Sundbyberg av modell mindre: 2 425 av de färdigställda bostäderna 2015–2020 var en- och tvårummare.

– Om folk inte har råd med rimlig yta för sitt boende är risken att de trängs ihop. Det är ohälsosamt oberoende av vilken kommun man bygger i, säger Safari.

Ett extra rum

Även Sebastian Scherdin, mäklare på Husman Hagberg, ser ett behov av fler större lägenheter i Sundbyberg. Framväxten av hemmakontor i pandemin har fått människor att se sig om efter ett extra rum, vilket enligt Scherdin har gjort trean till "den nya tvåan".

Detta får i sin tur även tvåorna att stiga i värde.

– Kommer fler treor ut blir det mer balans på prispressningen. Det kommer även att lätta priserna på tvåor, säger Sebastian Scherdin.

Han ser också att folk söker sig bortom kommunen, vilket även Mitt i skrivit om tidigare. Det gäller inte minst de som går i småhustankar.

– Sumpan har inte alls lika många hus som lägenheter, säger mäklaren och berättar att många går på husvisningar men att efterfrågan är mycket större än utbudet.