– Det är en historisk förstärkning, den enskilt största som riktats till akutsjukhus i en region, säger finansregionråd Aida Hadzialic (S).

Mittenstyret kallar satsningen ett räddningspaket till akutsjukhusen. Det är en varaktig höjning av anslagen till sjukhusen med två miljarder kronor.

Kommer med krav

Men pengarna kommer med krav på motprestation från sjukhusen.

– Det handlar om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och minska kostnader för inhyrd personal.

Förstärkningen sker inom ramen för budgeten 2023. Finansieringen sker bland annat genom att skatteintäkterna väntas öka under året, säger Aida Hadzialic.

Oppositionen välkomnar beskedet men menar att det kommer för sent.

– Hadžialić tvingas nu rädda akutsjukhusen från hennes egen massvarselbudget. Det är bra att Socialdemokraterna nu vänder under galgen och skjuter till mer pengar till akutsjukhusen, säger oppositionsregionrådet Irene Svenonius (M).