Mittenstyret i regionen, bestående av S, C och MP med stöd av V, anser att kostnaderna för vårdvalet har dragit iväg.

Vårdkonsumtionen har ökat inom vissa vårdval utan att det är medicinskt motiverat, enligt dem.

– Systemet har premierat enkla ingrepp framför att ta sig an svåra patientfall. Vi har sett att mottagningar inom vissa vårdval inte har tagit emot patienter som remitterats dit, och som senare har hamnat på akuten, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Efter behov

Men inom vilka vårdval det råder "överkonsumtion" av vård kan hon inte säga:

– Det ska förvaltningens expertis reda ut. Vård ska ges efter behov. Att vårdgivare kan välja patienter är oetiskt.

Alla vårdval ska ses över. Några kan komma att avskaffas. Utredningen ska göras under året och utmynna i en omställningsplan.

Upphandlas istället

För vårdval som försvinner, där regionen nu betalar ersättning på löpande räkning, kommer vården i stället att upphandlas, eller bedrivas i egen regi.

Då kommer en del mottagningar att få stänga?

– Och andra får öppna. För dem som bor där mottagningar lagt ner finns ju ingen valfrihet, säger Talla Alkurdi.

Styret menar att den fria etableringsrätten gjort att mottagningar öppnat där det är lönsamt, och inte alltid där vårdbehoven är stora.

Vita fläckar

De vita fläckarna på vårdkartan ska nu identifieras.

– Regionen slutade med vårdbehovsanalyser 2011. Nu har vi återupptagit det. För hur ska vi kunna styra, och resurssätta vård, om vi inte vet var behoven finns.

Egen regi

Tanken är också att mer vård ska ske i egen regi. Och att en del av den specialistvård som "skjutits ut" från sjukhusen åter ska få bedrivas där.

Blir det bättre vård då?

– Vi lägger ingen värdering i det, vi vill ha privata vårdgivare också, men kunna styra inom vilken vård och var den ska bedrivas. Och att även privata vårdgivare tar ansvar för att utbilda specialister.

Det finns dock vård där behovet av specialister nu är akut, och där egen regi kan komma att behövas, som avancerad ögonkirurgi, gynekologi, hud och öron-näsa-hals, uppger hon.