– Jag har aldrig tidigare varit med om att vi inte beviljar ansvarsfrihet, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och vice ordförande i Sollentuna Stadshus AB, SSAB, som är moderbolag i kommunens bolagskoncern.

Redan i februari i fjol fick AB Solom ett tips via mejl om att det förekom fusk med tidsregistreringar i hemtjänsten. Detta utreddes, men inga felaktigheter uppdagades.

Ett halvår senare kom ett meddelande in till kommunens visselblåsarfunktion, med misstankar om att det gjordes manuella justeringar i systemet så att tid som inte hade utförts hos brukare ändå registrerades.

3 000 timmar

Då tillsattes en oberoende granskare som i slutet av mars i år kunde bekräfta att det förekommit fusk. Utredningen visade att det på ett år, januari 2022 till januari 2023, hade lagts till drygt 3 000 timmar i efterhand genom manuella justeringar.

Dessutom visade granskningen att AB Soloms egna utredningar av tidigare misstankar om fusk hade varit bristfälliga.

Parallellt med detta gjorde vård- och omsorgsnämnden en egen granskning av hemtjänstverksamheten under hösten i fjol. Det slutade med att Solom fick en varning och att bolagets hemtjänst belades med beställningsstopp på grund av avtalsbrott och tidsfusk.

Polisanmälan gjord

Soloms styrelse har polisanmält händelserna inom bolagets hemtjänst, en ny tillförordnad vd tillträdde i april, och i maj hävdes beställningsstoppet inom hemtjänsten.

Granskningen inför årsmöte och årsredovisning visade att revisorerna rekommenderade att styrelsen och tidigare tillförordnade vd:n inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

SSAB:s styrelse gick längre då man även valde att inte ge ansvarsfrihet åt en tidigare vd, som slutade redan i april i fjol.

Skadeståndskrav ej troligt

Det absolut vanligaste är att de ansvariga i ett aktiebolag beviljas ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Allt annat kan ses som en skarp markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete.

Genom att inte bevilja ansvarsfrihet behåller man även möjligheten att senare komma med skadeståndskrav gentemot de ansvariga. Det har SSAB:s styrelse inte bestämt om man ska göra eller inte.

– Det är inte troligt att vi gör det, met vi vet inte ännu, säger Anna-Lena Johansson.

Några konsekvenser för styrelsens sammansättning får beslutet emellertid inte. En ny styrelse är redan utsedd, även om ordförandeposten fortfarande är vakant.

Anna-Lena Johansson tycker att det ”rullar på bra” med den nya tillförordnade vd:n och har gott hopp om att AB Solom är på väg att komma till rätta med alla problem. Varför de uppstått har hon emellertid inget klart svar på.

– Det är svårt att upptäcka sådant här innan man verkligen går in och granskar. Man utgår från att ett kommunalt bolag följer våra avtal. Det är svårt säga hur det här kunde hända, säger hon.