På Sankt Göransgatan ska det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem bygga 152 student- och ungdomslägenheter i nya hus.

77 befintliga lägenheter renoveras dessutom – totalt skapas 229 lägenheter för yngre personer.

Drabbar alla

Bygget är redan i gång, men det blir en betydligt dyrare historia än det kommunala bostadsbolaget hade tänkt från början.

Projektet skulle kosta 295 miljoner kronor – men nu beslutar kommunfullmäktige att skjuta till ytterligare 200 miljoner.

– Branschen har de senaste åren haft en hög kostnadsutveckling, vilket även drabbar Stockholmshem. Det innebär att vi generellt behöver vara mer restriktiva med investeringar i byggprojekt, skriver Åsa Stenmark, Stockholmshems kommunikationschef, i ett mejl.

Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Åsa Stenmark, kommunikationschef vid Stockholmshem.

Victor Malmcrona

Dels beror kostnadsökningen på att varor och tjänster generellt har blivit dyrare, dels på att mark- och grundläggningskostnader har ökat i pris eftersom tunnelbanan ligger nära husen.

Ökningen beror kanske främst på att man har lagt till renoveringen av de 77 lägenheterna i projektet – något som inte ingick tidigare.

– Det beror på att hyresgästen avslutade avtalet och huset tomställdes. Eftersom huset är i behov av renovering gör vi det i samband med nybyggnadsprojektet, säger Åsa Stenmark.

Ukrainska flyktingar

Husen i fråga är kanske mest kända för att de fungerade som evakueringsbostäder för ukrainska flyktingar under 2022.

Det var Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS bostäder) som då hyrde ut lägenheterna och som i mars 2022 fick uppdraget av Migrationsverket att ordna evakueringsbostäderna på Sankt Göransgatan.

Men huset ägs alltså egentligen av allmännyttiga Stockholmshem som nu ska renovera och bygga om.

Detta görs genom nya huskroppar, men också genom en påbyggnad med tre våningar ut mot Sankt Göransgatan.

Kafé byggs

Det blir även ett kafé i det ombyggda huset. Inflyttning planeras till hösten 2025

Hur säkerställer ni att det inte blir ännu dyrare?

– Som i alla projekt är det viktigt med regelbundna ekonomiska uppföljningar. En framgångsfaktor för att hålla budget är att anlita bra entreprenörer, och en god produktionsförberedelse i samarbete med vår huvudentreprenör Skanska.