Från och med december 2021 kan alla åka från Arninge. Stationen var efterlängtad inte bara av Täbybor utan även av resenärer från grannkommunerna. Det senaste dryga året har stationen varit välbesökt.

Men enligt klagomålen som skickats in till SL har många varit besvikna.

När Mitt i Täby besöker stationen är mer än hälften av alla soptunnor fulla, en hiss fungerar inte och varning för halkrisk står skrivet på dörrarna. Samtidigt har nya rabatter planterats, och flera av resenärer vi träffar är positiva.

Lola Troning och Marie Troning säger att den nya stationen har underlättat mycket då de bor i Åkersberga.

– Jag åker inte så mycket, men jag tycker det är bra för det har blivit enklare att ta sig till handelsområdet, säger Lola Troning.

Resenärer kan skicka in synpunkter till SL genom att ringa eller skriva. Av de som inkommit från början av 2022 tills idag så handlar flera av dem om att de elektroniska dörrarna och hissarna inte fungerar som de ska, vissa har även skrivit att det inte städas på stationen.

"Den automatiska dörren på Arninge station funkar inte som den ska, det verkar nästan som att den stänger när folk närmar sig dörren och öppnar när ingen är där." skriver en resenär.

En man Mitt i träffar berättar även om att kan bli riktigt halt på vintern inne i gångbron. Vilket skyltarna på hela stationen varnar för. Andra säger att stationen är för kall.

Sammanlagt är det drygt 140 synpunkter som skickats in till SL som gäller stationen, vissa av dessa är dock allmänna frågor.

Fel på dörrar och hissar

Miranda Castrillon Nilsson och Sam Derblom, båda 15 år tycker att det blivit mycket smidigare att ta sig kollektivt sedan stationen byggdes men instämmer i en del klagomål som inkommit.

– Rulltrapporna fungerar oftast inte och hissarna är sönder då och då, säger Miranda.

– Dörrarna fungerar inte heller ibland, man får stå där och vänta, ibland öppnas de inte. Det hade varit bättre om man öppnade dem själv, säger Sam.

Alla synpunkter som resenärerna har, skickas vidare från kundtjänst till trafikförvaltningen och de trafikutövare som har avtalen.

Blivit bättre med tiden

Det är flera parter inblandade, dels trafikförvaltningen och de entreprenörer som har trafikavtalen, dels trafikverket som byggde stationen, dels Täby kommun som förvaltar gångbron. SL säger att de är väl medvetna om att det funnits problem med hissar och dörrar.

– Vad gäller dörrarna har det varit en del bekymmer, dels med vandalisering, dels att de ut mot perrongen påverkats av väder och vind. Vi har jobbat med att åtgärda dem och nu verkar det som att vi fått ordning på dem, skriver Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

Flera resenärer menar även att det inte städas ordentligt på stationen. Uppdraget att städa de delar som ingår trafikavtalen ligger på trafikutövarna. Även här är SL medvetna om att det inte skötts tillräckligt bra.

– Både de och trafikförvaltningen får in kundsynpunkterna och när vi ser att det trots många kundsynpunkter inte städas tillräckligt bra agerar vi mot trafikutövarna inom ramen för avtalen och kräver bättring. Även här tycker vi att det blivit bättre på senare tid, skriver han.