Strandskolan har varit överfull i flera år. Den byggdes på 1990-talet för att rymma maximalt 550 elever, men i dag går där ungefär 750 stycken.

Nu har barn- och utbildningsnämnden klubbat igenom att skolan ska utökas genom en tillbyggnad vid skolans huvudentré som angränsar till Strandtorget. Föreslagen utformning är en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med skolbyggnaden, vilket betyder att parkeringsytorna vid huvudentrén tas bort.

Med fler klassrum och yta för häng på raster så kommer det bland annat bli plats för ett ordentligt skolbibliotek i den nuvarande skolbyggnaden.

Visionsbild: Strandskolan mot entrén. Den befintliga byggnaden till vänster ska bindas ihop med den nya genom en gång. I nästkommande skeden tas fler illustrationer fram, så detta är en skiss och inget slutgiltigt förslag.

Visionsbild: Strandskolan mot entrén. Den befintliga byggnaden till vänster ska bindas ihop med den nya genom en gång. I nästkommande skeden tas fler illustrationer fram, så detta är en skiss och inget slutgiltigt förslag.

Bleck Arkitekter

– Det känns jätteroligt att vi äntligen kan gå vidare. Lärare, elever och rektor har längtat efter det här. Extra kul är det att skolan har varit delaktig i samtalen om vad det är som behövs, det blir av och för eleverna, säger Klara Watmani (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Blir inte fler elever

En ny skolgårdsdel för de äldre eleverna och en ny, större cykelparkering finns med i planen som har klubbats igenom. Även en fritidsgård för östra Tyresös ungdomar kommer ta plats i lokalerna.

Klara Watmani (S) tror att utbyggnaden kommer bidra till en bättre arbets- och studiemiljö på Strandskolan.

Klara Watmani (S) tror att utbyggnaden kommer bidra till en bättre arbets- och studiemiljö på Strandskolan.

Socialdemokraterna Tyresö

– Fritidsgården är verkligen behövd och har varit det under en längre tid. Den lilla lokal som finns i dag är inte upp till standard. När vi ändå ska bygga ut så är det bra att vi kan samarbeta över förvaltningsgränserna, säger Alexander Enkvist (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

I dag äter elever lunch i korridorerna, då matsalen är för liten. Den används även under hemkunskapslektionerna vilket försvårar schemaläggning för ämnet. Det finns heller inga fria ytor för eleverna att umgås på under raster, biblioteket är förlagt i en korridor och ytterligare klassrum och grupprum behövs.

Visionsbild: Strandskolan från torget. I nästkommande skeden tas fler illustrationer fram, så detta är en skiss och inget slutgiltigt förslag.

Visionsbild: Strandskolan från torget. I nästkommande skeden tas fler illustrationer fram, så detta är en skiss och inget slutgiltigt förslag.

Bleck Arkitekter

– Den här investeringen innebär inte fler elever utan handlar om att göra det bättre för det elevantal som går på skolan i dag, säger Klara Watmani (S).

Nästa steg är projektering där det ska utredas exakt hur det ska byggas och hur det ska se ut. Förvaltningen ska även ta fram en plan på hur bygget ska ske utan att störa eleverna.

De nya delen planeras stå klar 2027/2028.