Diskussionen kring Pålsundets framtid har varit en långkörare. Staden har länge velat bredda gång- och cykelbanan mellan Pålsundsbron och Reimersholmbron och samtidigt stabilisera strandlinjen då risk för jordskred förekommer.

Men när planerna presenterades motsatte sig grannar och båtklubbar förslaget då de tyckte att det innebar för stora ingrepp i området – strandlinjen skulle förändras, många träd fällas och småbåtshamnen kunde ryka.

Den dåvarande blågröna majoriteten gav därför trafikkontoret 2021 i uppdrag att ta fram en alternativ, mindre invasiv lösning.

Pålsundets framtid har diskuterats och utretts i flera år. Nu har staden landat i ett mindre omfattande förslag för att hindra jordskred.

Pålsundets framtid har diskuterats och utretts i flera år. Nu har staden landat i ett mindre omfattande förslag för att hindra jordskred.

Erik Simander

Stålrör ska hindra skred

Det har tagit några år, men nu ligger ett nytt förslag på bordet. Det innebär att bryggorna och strandlinjen bevaras. Cykel- och gångbanor breddas och gående och cyklister separeras.

Strandlinjen ska säkras med stålrör som borras ner till berget och är dolda under marken, så kallade glesspont. Under byggtiden ska båtklubbarna kunna använda sina bryggor.

– Vi har en lösning som ger tillräckligt stor säkerhetsmariginal med hänsyn till risken för skred samtidigt som de kultur- och naturvärden som finns bevaras. Det känns väldigt bra, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Cykel- och gångbanor separeras och blir bredare, likt visionsbilden visar.

Cykel- och gångbanor separeras och blir bredare, likt visionsbilden visar.

Stockholms stad

Fällas och planteras

Av de 160 träd som finns i området ska 10 tas ned i början av projektet, men staden planerar att återplantera 20 stycken efteråt.

Arbeten startar i området redan i dagarna. Runt flera träd ska jord sugas upp så rotsystemen kan avbildas.

– Det kommer springa en del folk där och göra mätningar. Det är inte för att vi ska göra omfattande ingrepp, utan så vi inte råkar fästa sponten rätt ner i en rot.

Visionsbilder från 2021 visar hur det är tänkt att se ut i Pålsundet när projektet är klart.

Visionsbilder från 2021 visar hur det är tänkt att se ut i Pålsundet när projektet är klart.

Stockholms stad

80 miljoner dyrare

Fördröjningen har dock påverkat kostnaden. Förväntad kostnad 2018 uppgick till 130 miljoner kronor. Men inflation, höjt byggprisindex, vidare utredningar och stegrande stålpriser har pressat upp prislappen till 210 miljoner kronor.

– Det är olyckligt. Egentligen är det ett mindre omfattande projekt än det som föreslogs för några år sedan.