Turken. Araben. Finnen.

Stötande namn som inget kvarter skulle döpas till i dag, enligt namnberedningens ordförande.

I december skrev Mitt i om de tre kvartersnamnen som några bostadsområden i Blackeberg döptes till på 50-talet.

Claes Tängh Wrangel, föreståndare och forskare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, uttalade sig i Mitt i:

– Utöver spontan reflektion om att sådana namn absolut kan uppfattas som fördomsfulla har vi ingen forskare hos oss som specialiserat sig på denna typ av stadsbyggnadsfrågor och hur de upplevs av befolkningen.

Mitt i ringer upp namnberedningens ordförande Olle Zetterberg (opolitisk) igen, för att höra om kvartersnamnen kommer att få vara kvar.

Olle Zetterberg (opolitisk), ordförande i namnberedningen.

Olle Zetterberg (opolitisk), ordförande i namnberedningen.

Privat

Namnen kommer inte att ändras, är beskedet.

– Det är inget vi planerar att ändra på, säger Olle Zetterberg.

I dag skulle sådana här namn inte godkännas?

– Nej, det är alldeles riktigt, som jag sa till dig då (i december 2023), att ändra om kvartersnamn och gatunamn, det är ganska stor apparat och det krävs en hel del. Och är det inte för stötande så kan det var kvar tycker jag.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar

Det är stadsbyggnadsnämnden som beslutar om kvartersnamn ska godkännas eller inte.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, lämnar en öppning för att de stötande kvartersnamnen i Blackeberg faktiskt kan komma att ändras.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Jonas Naddebo (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Centerpartiet

– Är det så att boende eventuellt känner sig kränkta då tycker jag att man ska ansöka om att ändra namnen, även om det är komplext som du beskriver i artikeln och då bör man lyssna på dem, säger Jonas Naddebo.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Lieselotte van der Meijs

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, låter via partiets presstjänst hälsa att han avböjer en intervju och hänvisar till att det är namnberedningen som får in eller identifierar namn som de anser bör ändras får detta först processas av namnberedningen innan nämnden tar ställning.

"Varje namnfråga behöver hanteras och prövas enskilt", skriver S presstjänst.