I flera decennier har Gävsjön varit igenvuxen och mer lik sumpmark än en sjö. Det ska åtgärdas. Vallentuna kommun väntas i november skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att sätta igång med restaureringen som finansieras med stöd av statliga bidrag.

Bara vass

– Det går inte ens att se att det är en sjö när man är där i krokarna. Det är bara vass. Vi vill återskapa en öppen vattenspegel. Restaureringen ska gynna både växt- och djurliv och upplevelsevärden runt sjön, säger Ann Wahlström, kommunens miljöstrateg.

Ann Wahlström är miljöstrateg på Vallentuna kommun.

Ann Wahlström är miljöstrateg på Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun

Även skolorna ska gynnas av restaureringen.

– Vi hoppas att det ska kunna bli klassrum ute i naturen. Så att våra skolor på ett bättre sätt ska kunna använd området i sin undervisning, säger hon.

Men sjön är bara en del i ett större arbete. Även övriga delar av Gävsjödalen ska tillgängliggöras.

– Vi vill på olika sätt underlätta för invånare och besökare att komma ut i naturen. Inte bara för traditionellt friluftsliv utan även enklare rekreation och för personer som är ovana att ta sig ut i naturen, men även de som har svårare och till exempel har någon funktionsnedsättning.

Nytt bostadsområde

Kommunen hoppas att skogsområdet ska utvecklas i takt med att nya etapper av bostadsområdet Kristineberg växer fram under de kommande fem till sex åren. I våras presenterades en förstudie där bland annat scouter, besökare och Vallentuna Naturskyddsförening medverkat med synpunkter.

Dessutom har gymnasieungdomar från bland annat barn- och fritidsprogramet på Vallentuna gymnasium getts stort utrymme.

– De var ute i området och fick med hjälp av material och handledning fundera på hur man skulle göra för att fler barn och ungdomar skulle känna sig trygga och vilja tillbringa tid här ute, säger hon.

Sovplats för små

Bland flera förslag fanns en större tältanläggning att umgås i. Flera tänkte även hur de i en framtida yrkesroll kan nyttja skogen.

– En elev skissade på en sovplats för förskolebarn ute i naturen, säger Ann Wahlström.

Igenvuxna Gävsjön är mer sumpmark än sjö i dagsläget. Det vill Vallentuna kommun åtgärda.

Igenvuxna Gävsjön är mer sumpmark än sjö i dagsläget. Det vill Vallentuna kommun åtgärda.

Privat

Nästa steg blir att ta fram en förprojektering för att undersöka hur upprustningen rent praktiskt ska göras.